Pedontologija oz. specialistično otroško in preventivno zobozdravstvo

Z mesecom novembrom se je v ZD NM začela izvajati dejavnost pedontologija oz. specialistično otroško in preventivno zobozdravstvo. Program opravlja zobozdravnica Anja ANDREJAŠ, specialistka otroškega in preventivnega zobozdravstva.

Ena od nalog pedontologa je izvajanje preventivnih pregledov otrok v prvem, drugem in tretjem letu starosti. Za preventivni pregled napotnica NI potrebna. Otroke bomo na pregled povabili v sodelovanju s pediatričnimi ambulantami. Pregledani bodo vsi otroci širše novomeške regije ter tudi otroci iz Črnomlja in Metlike.

Poleg preventivnih pregledov pedontolog izvaja zdravljenje zob in ustne votline, kadar izbrani zobozdravnik presodi, da je to potrebno. Večinoma je taka obravnava namenjena otrokom s težjimi poškodbami zob, kronično bolnim otrokom, otrokom s posebnimi potrebami,….

Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski št. 07/ 39 16 740 ali po elektronski pošti vesna.gaspersic@zd-nm.si

CEPLJENJE PROTI GRIPI

ZAVAROVANCI, KI IMATE IZBRANEGA ZDRAVNIKA V ZDRAVSTVENEM DOMU NOVO MESTO, SE LAHKO CEPITE PROTI GRIPI. Cepljenje poteka v »referenčni ambulanti«, pritličje levo, druga vrata desno.

RAZPORED CEPLJENJA: OD PONEDELJKA DO ČETRTKA, od 12.00 – 15.00 ure

CENA CEPLJENJA: Kronični bolniki in osebe stare 65 let in več 7 EUR, vsi ostali(samoplačniki) 12 EUR.

direktorica:

Asist.mag.ALENKA SIMONIČ,dr.med.

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA DELO ZA PODROČJE MEDICINSKE BIOKEMIJE

Spoštovani uporabniki naših storitev,

obveščamo vas, da je diagnostični laboratorij Zdravstvenega doma ponovno pridobil dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje RS.
 
Diagnostični laboratorij ZD Novo mesto izvaja odvzeme krvi, urina in blata ter vrši osnovne hematološke, urinske, biokemijske analize in analize hormonov ščitnice. Laboratorijske preiskave se izvajajo na aparatih, ki izpolnjujejo vse predpisane standarde laboratorijske medicine in uporabljajo standardizirane metode, ki so v skladu z mednarodnimi standardi in zahtevami.
Ministrstvo za zdravje je Diagnostičnemu laboratoriju Zdravstvenega doma Novo mesto izdalo dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije za prihodnjih pet let. Dovoljenje za delovanje laboratorija se podeli po predhodni verifikaciji s strani Ministrstva za zdravje, in sicer zgolj za določeno obdobje, praviloma za 5 let, nato pa ga je potrebno vnovič pridobiti. Dovoljenje smo pridobili že leta 2010, a smo ga po poteku veljavnosti petih let ponovno pridobili.
Zdravstveni dom Novo mesto

Obvestilo

Spoštovani,

obveščamo vas, da je z dnem 1.3.2016 za obdobje štirih let prevzela vodenje Zdravstvenega doma Novo mesto asist.mag. Alenka Simonič, dr.med., ki je do sedaj opravljala funkcijo strokovne vodje zavoda. Z istim dnem sta bili na predlog direktorice asist.mag. Alenka Simonič, dr.med.  imenovani tudi:

- dosedanja sodelavka ga. Katarina Drenik, univ.dipl.pravnica za pomočnico direktorice in

- ga. Alenka Piškur, dipl.med.sestra za  pomočnico direktorice za zdravstveno nego, ki je to funkcijo opravljala že vrsto let.

S spoštovanjem,

Zdravstveni dom Novo mesto