Licitacija - Ginekološke mize

V skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) in 1. Odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Zdravstveni dom Novo mesto objavlja:

namero o sklenitvi neposredne pogodbe

 Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo mesto, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za odprodajo rabljenih  ginekoloških miz:

 2 x hidravlična ginekološka miza, nabavljena oktober 2000. Ocenjena vrednost posamezne ginekološke mize je 250 EUR;

 2 x hidravlična ginekološka miza Schmitz, nabavljena oktober 2001. Ocenjena vrednost posamezne ginekološke mize Schmitz je 250 EUR.

Licitacija - Rentgenski aparat Planmeca – Intra

V skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št

. 86/2010, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) in 1. Odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Zdravstveni dom Novo mesto objavlja:

namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo mesto, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za odprodajo rabljenega rentgenskega aparata:

-          Rentgenski aparat Planmeca – Intra, , nabavljen junija 2004. Ocenjena vrednost je 150 EUR.

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA DELO ZA PODROČJE MEDICINSKE BIOKEMIJE

Spoštovani uporabniki naših storitev,

obveščamo vas, da je diagnostični laboratorij Zdravstvenega doma ponovno pridobil dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje RS.
 
Diagnostični laboratorij ZD Novo mesto izvaja odvzeme krvi, urina in blata ter vrši osnovne hematološke, urinske, biokemijske analize in analize hormonov ščitnice. Laboratorijske preiskave se izvajajo na aparatih, ki izpolnjujejo vse predpisane standarde laboratorijske medicine in uporabljajo standardizirane metode, ki so v skladu z mednarodnimi standardi in zahtevami.
Ministrstvo za zdravje je Diagnostičnemu laboratoriju Zdravstvenega doma Novo mesto izdalo dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije za prihodnjih pet let. Dovoljenje za delovanje laboratorija se podeli po predhodni verifikaciji s strani Ministrstva za zdravje, in sicer zgolj za določeno obdobje, praviloma za 5 let, nato pa ga je potrebno vnovič pridobiti. Dovoljenje smo pridobili že leta 2010, a smo ga po poteku veljavnosti petih let ponovno pridobili.
Zdravstveni dom Novo mesto