CEPLJENJE PROTI GRIPI

ZAVAROVANCI, KI IMATE IZBRANEGA ZDRAVNIKA V ZDRAVSTVENEM DOMU NOVO MESTO, SE LAHKO CEPITE PROTI GRIPI. Cepljenje poteka v »referenčni ambulanti«, pritličje levo, druga vrata desno.

RAZPORED CEPLJENJA: OD PONEDELJKA DO ČETRTKA, od 12.00 – 15.00 ure

CENA CEPLJENJA: Kronični bolniki in osebe stare 65 let in več 7 EUR, vsi ostali(samoplačniki) 12 EUR.

direktorica:

Asist.mag.ALENKA SIMONIČ,dr.med.

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA DELO ZA PODROČJE MEDICINSKE BIOKEMIJE

Spoštovani uporabniki naših storitev,

obveščamo vas, da je diagnostični laboratorij Zdravstvenega doma ponovno pridobil dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje RS.
 
Diagnostični laboratorij ZD Novo mesto izvaja odvzeme krvi, urina in blata ter vrši osnovne hematološke, urinske, biokemijske analize in analize hormonov ščitnice. Laboratorijske preiskave se izvajajo na aparatih, ki izpolnjujejo vse predpisane standarde laboratorijske medicine in uporabljajo standardizirane metode, ki so v skladu z mednarodnimi standardi in zahtevami.
Ministrstvo za zdravje je Diagnostičnemu laboratoriju Zdravstvenega doma Novo mesto izdalo dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije za prihodnjih pet let. Dovoljenje za delovanje laboratorija se podeli po predhodni verifikaciji s strani Ministrstva za zdravje, in sicer zgolj za določeno obdobje, praviloma za 5 let, nato pa ga je potrebno vnovič pridobiti. Dovoljenje smo pridobili že leta 2010, a smo ga po poteku veljavnosti petih let ponovno pridobili.
Zdravstveni dom Novo mesto

Obvestilo

Spoštovani,

obveščamo vas, da je z dnem 1.3.2016 za obdobje štirih let prevzela vodenje Zdravstvenega doma Novo mesto asist.mag. Alenka Simonič, dr.med., ki je do sedaj opravljala funkcijo strokovne vodje zavoda. Z istim dnem sta bili na predlog direktorice asist.mag. Alenka Simonič, dr.med.  imenovani tudi:

- dosedanja sodelavka ga. Katarina Drenik, univ.dipl.pravnica za pomočnico direktorice in

- ga. Alenka Piškur, dipl.med.sestra za  pomočnico direktorice za zdravstveno nego, ki je to funkcijo opravljala že vrsto let.

S spoštovanjem,

Zdravstveni dom Novo mesto

SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovani uporabniki zdravstvenih storitev,

obveščamo vas, da se dne 15.1.2016, ob 7.uri, služba nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto seli v prostore Urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto. Vsi pacienti, tako odrasli kot otroci, ki boste od tega dne dalje potrebovali nujno medicinsko pomoč, se zglasite v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Novo mesto.

Prijazen pozdrav,

Vodstvo Zdravstvenega doma Novo mesto