Medicina dela

O B V E S T I L O
 
Paciente obveščamo, da smo zaposleni na oddelku medicine dela, prometa in športa od 1. do vključno 12. avgusta odsotni zaradi letnega dopusta.
 
Na preglede za voznike motornih vozil, za predhodne preglede in za obdobne preglede se lahko naročite od torka, 16.avgusta dalje osebno, po e-pošti ali po telefonu med 7.00 in 14.00 uro. V primeru kakršnihkoli vprašanj oz. pojasnil nas kontaktirajte na    
 
e-naslov  info@zd-nm.si.
tel. št.:     07 39 16 835
e-naslov: dmd@zd-nm.si

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA DELO ZA PODROČJE MEDICINSKE BIOKEMIJE

Spoštovani uporabniki naših storitev,

obveščamo vas, da je diagnostični laboratorij Zdravstvenega doma ponovno pridobil dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje RS.
 
Diagnostični laboratorij ZD Novo mesto izvaja odvzeme krvi, urina in blata ter vrši osnovne hematološke, urinske, biokemijske analize in analize hormonov ščitnice. Laboratorijske preiskave se izvajajo na aparatih, ki izpolnjujejo vse predpisane standarde laboratorijske medicine in uporabljajo standardizirane metode, ki so v skladu z mednarodnimi standardi in zahtevami.
Ministrstvo za zdravje je Diagnostičnemu laboratoriju Zdravstvenega doma Novo mesto izdalo dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije za prihodnjih pet let. Dovoljenje za delovanje laboratorija se podeli po predhodni verifikaciji s strani Ministrstva za zdravje, in sicer zgolj za določeno obdobje, praviloma za 5 let, nato pa ga je potrebno vnovič pridobiti. Dovoljenje smo pridobili že leta 2010, a smo ga po poteku veljavnosti petih let ponovno pridobili.
Zdravstveni dom Novo mesto

Obvestilo

Spoštovani,

obveščamo vas, da je z dnem 1.3.2016 za obdobje štirih let prevzela vodenje Zdravstvenega doma Novo mesto asist.mag. Alenka Simonič, dr.med., ki je do sedaj opravljala funkcijo strokovne vodje zavoda. Z istim dnem sta bili na predlog direktorice asist.mag. Alenka Simonič, dr.med.  imenovani tudi:

- dosedanja sodelavka ga. Katarina Drenik, univ.dipl.pravnica za pomočnico direktorice in

- ga. Alenka Piškur, dipl.med.sestra za  pomočnico direktorice za zdravstveno nego, ki je to funkcijo opravljala že vrsto let.

S spoštovanjem,

Zdravstveni dom Novo mesto