• Spoštovani! Za vse, ki prihajate v vaš Zdravstveni dom, želimo poskrbeti kot da ste naši najdražji, naši starši, otroci, prijatelji,...

  G0021006Zdravstveni dom Novo mesto je javni zavod, ki izvaja storitve primarnega zdravstvenega varstva in skrbi za nenehno širitev preventivne zdravstvene dejavnosti.

  Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo.

   

 • Skrbimo za svoje zdravje po najboljših močeh najprej sami. Ko pa nas boste potrebovali, vedite, da imate po zakonu naslednje pravice:
  1. do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
  2. do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
  3. do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
  4. do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
  5. do spoštovanja vašega časa, obveščenosti in sodelovanja
  6. do samostojnega odločanja pri zdravljenju
  7. do upoštevanja vnaprej izražene volje
  8. do preprečevanja in lajšanja trpljenja
  9. do obravnave ter drugega mnenja
  10. do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
  11. do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
  12. do brezplačne pomoči pri uresničevanju vaših pravic
  13. do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo, na voljo pa je tudi

  REŠEVANJE USTNE PRITOŽBE?

  Ustno pritožbo rešujejo pristojne osebe vsak dan izven ordinacijskega časa (pol ure pred in pol ure po ordinacijskem času) oziroma vnaprej določenem času in sicer najprej vodja oddelka. V primeru, da pritožbe ni možno rešiti na mestu izvora se reševanje pritožbe nadaljuje po hierarhičnem nivoju (pomočnica direktorice za zdravstveno nego ali direktorica).

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je bilo med finalisti iz vsega sveta razglašeno in nagrajeno kot najbolj izviren preventivni program za ohranjanje zdravih zob med otroki. Skratka, ponosni, srečni in polni zagona novim zmagam naproti.

Kabinet za zobozdravstveno vzgojo in preventivo

kabinet

ZP ŠENTJERNEJ - PEDIATRIČNA AMBULANTA

KURATIVA NOVEMBER, DECEMBER 2017

ORDINACIJSKI ČAS AMBULANTE 15.00 DO 19.00 URE

SREDA
 
ZDRAVNIK
ČETRTEK
 
ZDRAVNIK
15.11.2017
VERŠČAJ TANJA, dr.med.,spec ped.
16.11.2017
WEISS BOŽIDAR, dr.med.,spec.ped.
22.11.2017
JERMAN GORIŠEK LEA, dr.,med.,spec.šol.med.
23.11.2017
PENCA IRENA, dr.,med.,spec.ped.
29.11.2017
ŽURA ČREŠNAR MIHELCA, dr.,med.,spec.ped
30.11.2017
VERŠČAJ TANJA, dr.med.,spec ped.
6.12.2017
HOČEVAR NIVES dr.,med.,spec.šol.med.
7.12.2017
ŽURA ČREŠNAR MIHELCA, dr.,med.,spec.ped
13.12.2017
JERMAN GORIŠEK LEA, dr.,med.,spec.šol.med.
14.12.2017
HOČEVAR NIVES dr.,med.,spec.šol.med.
20.12.2017
ŽURA ČREŠNAR MIHELCA, dr.,med.,spec.ped
21.12.2017
PENCA IRENA, dr.,med.,spec.ped.

PREVENTIVA NOVEMBER 2017- V ZD NM OTROŠKI DISPANZER

13.11.2017 IN 20.11.2017– do 17.00 ure WEISS BOŽIDAR, dr.med.,spec.ped., ALJA KLOBČAVER dipl.med.s., MOJCA PETERLIN sms

Dežurna zobna ambulanta

O B V E S T I L O

 

Obveščamo uporabnike zobozdravstvenih storitev, da se je dežurna zobna ambulanta preselila nazaj na staro lokacijo, v Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.