• Spoštovani! Za vse, ki prihajate v vaš Zdravstveni dom, želimo poskrbeti kot da ste naši najdražji, naši starši, otroci, prijatelji,...

  G0021006Zdravstveni dom Novo mesto je javni zavod, ki izvaja storitve primarnega zdravstvenega varstva in skrbi za nenehno širitev preventivne zdravstvene dejavnosti.

  Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo.

   

 • Skrbimo za svoje zdravje po najboljših močeh najprej sami. Ko pa nas boste potrebovali, vedite, da imate po zakonu naslednje pravice:
  1. do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
  2. do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
  3. do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
  4. do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
  5. do spoštovanja vašega časa, obveščenosti in sodelovanja
  6. do samostojnega odločanja pri zdravljenju
  7. do upoštevanja vnaprej izražene volje
  8. do preprečevanja in lajšanja trpljenja
  9. do obravnave ter drugega mnenja
  10. do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
  11. do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
  12. do brezplačne pomoči pri uresničevanju vaših pravic
  13. do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo, na voljo pa je tudi

  REŠEVANJE USTNE PRITOŽBE?

  Ustno pritožbo rešujejo pristojne osebe vsak dan izven ordinacijskega časa (pol ure pred in pol ure po ordinacijskem času) oziroma vnaprej določenem času in sicer najprej vodja oddelka. V primeru, da pritožbe ni možno rešiti na mestu izvora se reševanje pritožbe nadaljuje po hierarhičnem nivoju (pomočnica direktorice za zdravstveno nego ali direktorica).

Obvestilo za javnost

Spoštovani pacienti, obveščamo vas, da bomo v Zdravstvenem domu Novo mesto  s 1.8.2017 pričeli z gradbeno obrtniškimi deli za prenovo kletnih prostorov.

Dela bodo potekala predvidoma do konca novembra 2017.

V tem času bodo dostopi do delujočih ambulant in laboratorija v kleti nekoliko omejeni, zato vas prosimo za razumevanje.

Vodstvo ZD NM

Dežurna zobna ambulanta

O B V E S T I L O

 

Obveščamo vas, da smo zaradi adaptacije kletnih prostorov, dežurno zobno ambulanto preselili v prostore zobne ambulante Osnovne šole Center, Seidlova cesta 7, Novo mesto.

Dežurna zobna ambulanta bo na imenovani lokaciji predvidoma do konca oktobra 2017.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.
 
S spoštovanjem,
 
DIREKTORICA
Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med.