Na podlagi 1. odstavka 15b člena zakona o pacientovih pravicah je Zdravstveni dom Novo mesto določil pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov.

Zakon o pacientovih pravicah, brošura o pacientovih pravicah

Oblika naročanja: osebno, elektronsko (specialistične amb., osnovna dejavnost ), telefonsko in po pošti.

NAJKRAJŠE ČAKALNE DOBE NA DAN 1.1.2019:

 Dejavnost
 Izvajalec
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama
Stopnja nujnosti za
prvi pregled
(hitro/redno)
Naročanje
Pedontologija
Anja Andrejaš
Vesna Gašperšič (07/39-16-740)
13 (zelo hitro), 95 (hitro), 118 (redno)
Oralna in maksilofascinalna kir.
Dime Sapundžiev
Ranka Gašperič
(07/39-16-754)
23 (zelo hitro), 277 (hitro), 502 (redno)
Povezava do ambulante
Spec. amb.
stomatološke protetike
Tanja Trivanović Dobrijević
Vanja Babič, (07/39-16-719)
0 (zelo hitro), 39 (hitro), 923 (redno)
 Povezava do ambulante
Fiziatrija
Nada Hečimović
Valerija Zupančič, (07/39-16-771)
7 (zelo hitro), 13 (hitro), 26 (redno)
Psihiatrija
Miodrag Milovanovič
Betka Štine, (07/39-16-865)
3 (zelo hitro), 18 (hitro), 35 (redno)
*Ambulanta za bolezni
dojk in mamografijo
*Mirjam Cvelbar
Nina Branisavljević, Liljana Bukovec, (07/39-16-804)
6 (zelo hitro), 40 (hitro), 95 (redno)
 
*Ambulanta za bolezni
dojk in mamografijo
*Terezija Krese
Nina Branisavljević, Liljana Bukovec, (07/39-16-804)
9 (zelo hitro), 11 (hitro), 125 (redno)
 
*Ambulanta za bolezni
dojk in mamografijo
*Veronika Testen
Nina Branisavljević, Liljana Bukovec, (07/39-16-804)
8 (zelo hitro), 30 (hitro), 74 (redno)
Internistika
Emil Balažič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
10 (zelo hitro), 47 (hitro), 54 (redno)
Holter srca
Emil Balažič, Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
14 (zelo hitro), 55 (hitro), 61 (redno) Povezava do ambulante
Holter RR Emil Balažič, Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
14 (zelo hitro), 42 (hitro), 49 (redno) Povezava do ambulante
Ergometrija Emil Balažič, Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
14 (zelo hitro), 32 (hitro), 34 (redno) Povezava do ambulante
Internistika
Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
14 (zelo hitro), 40 (hitro), 62 (redno)
Pulmologija
Lučka Debevc Kodrič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-826)
14 (zelo hitro), 19 (hitro), 37 (redno)
Povezava do ambulante
Logopedi
Bulič Tatjana
Bulič Tatjana, Špela Pucelj,
(07/39-16-819)
156
Psihologi
Majda Oblak Ouerfelli
Majda Oblak, Špela Pucelj,
(07/39-16-819)
44
Psihologi Saša Jerko

Saša Jerko, Špela Pucelj,(07/39-16-819)

9 Povezava do ambulante
Psihologi
Barbara Požun
Barbara Požun, Špela Pucelj,
(07/39-16-819)
49
Psihologi
Katja Brkič Golob
Katja Brkič Golob, Špela Pucelj,
(07/39-16-819)
205
Razvojna ambulanta
Dijana Majstorovič
Darja Kozan, (07/39-16-726)
0 (zelo hitro), 18 (hitro), 41 (redno)
Zobozdravstvena dejavnost
Barbara Kastrevc
Vesna Baržič Župevec, (07/39-16-739)
za začetek zdravljenja 0-71
za 1. protetični pregled 0
Zobozdravstvena dejavnost
Dragan Smiljanič
Jasna Primc, (07/38-85-274)
za začetek zdravljenja 0-23
za 1. protetični pregled 35
Zobozdravstvena dejavnost
Tina Križnar Martinčič
Rebeka Goleš, (07/37-19-526)
za začetek zdravljenja 0-217
za 1. protetični pregled 0-1278
Zobozdravstvena dejavnost
Mojca Zupančič
Slavka Novak, (07/30-24-490)
za začetek zdravljenja 0-62
za 1. protetični pregled 0
Zobozdravstvena dejavnost
Boris Uzelac
Sanja Antič, (07/39-16-744)
za začetek zdravljenja 0-2
za 1. protetični pregled 0
Zobozdravstvena dejavnost
Mateja Malavašič
Andreja Turk, (07/38-45-206)
za začetek zdravljenja 0-20
za 1. protetični pregled 11
Zobozdravstvena dejavnost
Maja Ambrož Špendal
Darja Božič, (07/39-16-738)
za začetek zdravljenja 0-295
za 1. protetični pregled 730
Zobozdravstvena dejavnost
Urška Jamnik Kurnik
Sabina Vrtar, (07/39-16-749)
za začetek zdravljenja 0-240
za 1. protetični pregled 2298
Zobozdravstvena dejavnost
Tom Kobe
Albana Zogaj,(07/39-16-745)
za začetek zdravljenja 0-344
za 1. protetični pregled 751
Zobozdravstvena dejavnost
Blaž Pirc
Maja Virant, (07/39-16-747)
za začetek zdravljenja 0-157
za 1. protetični pregled 41
Zobozdravstvena dejavnost Tea Malnar Turnšek (nadomešča Medeja Fajdiga)
Ranka Gašperič, (07/33-12-158)
za začetek zdravljenja 0-130
za 1. protetični pregled 266

Povezava do ambulante

Zobozdravstvena dejavnost Goran Novak
Marjetka Zoran, (07/33-77-670) za začetek zdravljenja 0-365 Povezava do ambulante
Zobozdravstvena dejavnost Maja Luzar Fink Anastazija Krevs, (07/39-16-882) za začetek zdravljenja 0-113 Povezava do ambulante
Zobozdravstvena dejavnost Boris Povše Natalija Kerin, (07/62-09-401)
za začetek zdravljenja 0-133
za 1. protetični pregled 0
Povezava do ambulante
Zobni RTG
 
Petra Doles, Legan Lidija, Maja Beuc, Ajša Zagrljača, (07/39-16-743)
0-4
fizioterapija
Majda Kralj
Majda Kralj, (07/39-16-772)
24 (zelo hitro), 60 (hitro), 141 (redno)
 
Izvajalec
 
Za RTG slikanje ali UZ diagnostiko
Naročanje
RTG v spec. dejavnosti
Lučka Debevec Kodrič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-822)
0 (hitro), 0 (redno)
 
Ultrazvok trebuha Emil Balažič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
14 (zelo hitro), 62 (hitro), 104 (redno) Povezava do ambulante
Ultrazvok trebuha Alenka Simonič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
11 (zelo hitro), 56 (hitro), 60 (redno) Povezava do ambulante
Ultrazvok trebuha Jana Mrvar
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
23 (zelo hitro), 43 (hitro), 58 (redno) Povezava do ambulante
Ultrazvok trebuha
Goran Samardžija
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
14 (zelo hitro), 70 (hitro), 105 (redno)
Ultrazvok srca
Emil Balažič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
14 (zelo hitro), 141 (hitro), 177 (redno)
Ultrazvok srca
Goran Samardžija
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
14 (zelo hitro), 101 (hitro),  126 (redno)
Ultrazvok srca
Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
14 (zelo hitro), 97 (hitro), 157 (redno)
Ultrazvok vratnih žil
Goran Samardžija
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
94 (zelo hitro), 105 (hitro), 129 (redno) Povezava do ambulante 

*Navedena čakalna doba velja, kot pri vseh drugih specialističnih ambulantah, za prvi pregled ob težavah. Za preventivni pregled dojk s preventivno mamografijo je čakalna doba drugačna, daljša, in znaša 5 mesecev.

Za nujne primere ni čakalne dobe. Vsi pacienti so pregledani takoj.

Čakalna doba je lahko odvisna od več dejavnikov:
  • stopnje nujnosti primera,
  • izbire zdravnika...