Na podlagi 1. odstavka 15b člena zakona o pacientovih pravicah je Zdravstveni dom Novo mesto določil pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov.

Zakon o pacientovih pravicah, brošura o pacientovih pravicah

Oblika naročanja: osebno, elektronsko (specialistične amb., osnovna dejavnost ), telefonsko in po pošti.

NAJKRAJŠE ČAKALNE DOBE NA DAN 1.10.2018:

 Dejavnost
 Izvajalec
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama
Stopnja nujnosti za
prvi pregled
(hitro/redno)
Naročanje
Pedontologija
Anja Andrejaš
Vesna Gašperšič
13 (zelo hitro), 95 (hitro), 118 (redno)
Oralna in maksilofascinalna kir.
Dime Sapundžiev
Senka Džanković, Sabina Vrtar
23 (zelo hitro), 277 (hitro), 502 (redno)
Povezava do ambulante
Spec. amb.
stomatološke protetike
Tanja Trivanović Dobrijević
Vanja Babič
0 (zelo hitro), 39 (hitro), 923 (redno)
 Povezava do ambulante
Fiziatrija
Nada Hečimović
Valerija Zupančič
7 (zelo hitro), 13 (hitro), 26 (redno)
Psihiatrija
Miodrag Milovanovič
Betka Štine
3 (zelo hitro), 18 (hitro), 35 (redno)
*Ambulanta za bolezni
dojk in mamografijo
*Mirjam Cvelbar
Nina Branisavljević, Liljana Bukovec
6 (zelo hitro), 40 (hitro), 95 (redno)
 
*Ambulanta za bolezni
dojk in mamografijo
*Terezija Krese
Nina Branisavljević, Liljana Bukovec
9 (zelo hitro), 11 (hitro), 125 (redno)
 
*Ambulanta za bolezni
dojk in mamografijo
*Veronika Testen
Nina Branisavljević, Liljana Bukovec
8 (zelo hitro), 30 (hitro), 74 (redno)
Internistika
Emil Balažič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
10 (zelo hitro), 47 (hitro), 54 (redno)
Holter srca
Emil Balažič, Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
14 (zelo hitro), 55 (hitro), 61 (redno) Povezava do ambulante
Holter RR Emil Balažič, Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
14 (zelo hitro), 42 (hitro), 49 (redno) Povezava do ambulante
Ergometrija Emil Balažič, Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
14 (zelo hitro), 32 (hitro), 34 (redno) Povezava do ambulante
Internistika
Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
14 (zelo hitro), 40 (hitro), 62 (redno)
Pulmologija
Lučka Debevc Kodrič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
14 (zelo hitro), 19 (hitro), 37 (redno)
Povezava do ambulante
Logopedi
Bulič Tatjana
Bulič Tatjana, Špela Pucelj
156
Psihologi
Majda Oblak Ouerfelli
Majda Oblak, Špela Pucelj
44
Psihologi Saša Jerko Saša Jerko, Špela Pucelj 9 Povezava do ambulante
Psihologi
Barbara Požun
Barbara Požun, Špela Pucelj
49
Psihologi
Katja Brkič Golob
Katja Brkič Golob, Špela Pucelj
205
Razvojna ambulanta
Dijana Majstorovič
Darja Kozan
0 (zelo hitro), 18 (hitro), 41 (redno)
Zobozdravstvena dejavnost
Barbara Kastrevc
Vesna Baržič Župevec
za začetek zdravljenja 0-71
za 1. protetični pregled 0
Zobozdravstvena dejavnost
Dragan Smiljanič
Jasna Primc
za začetek zdravljenja 0-23
za 1. protetični pregled 35
Zobozdravstvena dejavnost
Tina Križnar Martinčič
Rebeka Goleš
za začetek zdravljenja 0-217
za 1. protetični pregled 0-1278
Zobozdravstvena dejavnost
Mojca Zupančič
Slavka Novak
za začetek zdravljenja 0-62
za 1. protetični pregled 0
Zobozdravstvena dejavnost
Boris Uzelac
Sanja Antič
za začetek zdravljenja 0-2
za 1. protetični pregled 0
Zobozdravstvena dejavnost
Mateja Malavašič
Andreja Turk
za začetek zdravljenja 0-20
za 1. protetični pregled 11
Zobozdravstvena dejavnost
Maja Ambrož Špendal
Darja Božič
za začetek zdravljenja 0-295
za 1. protetični pregled 730
Zobozdravstvena dejavnost
Urška Jamnik Kurnik
Sabina Vrtar
za začetek zdravljenja 0-240
za 1. protetični pregled 2298
Zobozdravstvena dejavnost
Tom Kobe
Albana Zogaj
za začetek zdravljenja 0-344
za 1. protetični pregled 751
Zobozdravstvena dejavnost
Blaž Pirc
Maja Virant
za začetek zdravljenja 0-157
za 1. protetični pregled 41
Zobozdravstvena dejavnost Tea Malnar Turnšek (nadomešča Medeja Fajdiga)
Ranka Gašperič
za začetek zdravljenja 0-130
za 1. protetični pregled 266

Povezava do ambulante

Zobozdravstvena dejavnost Goran Novak
Marjetka Zoran za začetek zdravljenja 0-365 Povezava do ambulante
Zobozdravstvena dejavnost Maja Luzar Fink Anastazija Krevs za začetek zdravljenja 0-113 Povezava do ambulante
Zobozdravstvena dejavnost Boris Povše Natalija Kerin
za začetek zdravljenja 0-133
za 1. protetični pregled 0
Povezava do ambulante
Zobni RTG
 
Petra Doles, Legan Lidija, Maja Beuc, Ajša Zagrljača
0-4
fizioterapija
Majda Kralj
Majda Kralj
24 (zelo hitro), 60 (hitro), 141 (redno)
 
Izvajalec
 
Za RTG slikanje ali UZ diagnostiko
Naročanje
RTG v spec. dejavnosti
Lučka Debevec Kodrič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
0 (hitro), 0 (redno)
 
Ultrazvok trebuha Emil Balažič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
14 (zelo hitro), 62 (hitro), 104 (redno) Povezava do ambulante
Ultrazvok trebuha Alenka Simonič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
11 (zelo hitro), 56 (hitro), 60 (redno) Povezava do ambulante
Ultrazvok trebuha Jana Mrvar
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
23 (zelo hitro), 43 (hitro), 58 (redno) Povezava do ambulante
Ultrazvok trebuha
Goran Samardžija
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
14 (zelo hitro), 70 (hitro), 105 (redno)
Ultrazvok srca
Emil Balažič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
14 (zelo hitro), 141 (hitro), 177 (redno)
Ultrazvok srca
Goran Samardžija
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
14 (zelo hitro), 101 (hitro),  126 (redno)
Ultrazvok srca
Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
14 (zelo hitro), 97 (hitro), 157 (redno)
Ultrazvok vratnih žil
Goran Samardžija
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina
94 (zelo hitro), 105 (hitro), 129 (redno) Povezava do ambulante 

*Navedena čakalna doba velja, kot pri vseh drugih specialističnih ambulantah, za prvi pregled ob težavah. Za preventivni pregled dojk s preventivno mamografijo je čakalna doba drugačna, daljša, in znaša 5 mesecev.

Za nujne primere ni čakalne dobe. Vsi pacienti so pregledani takoj.

Čakalna doba je lahko odvisna od več dejavnikov:
  • stopnje nujnosti primera,
  • izbire zdravnika...