ČAKALNE DOBE

Na podlagi prve alinee 2. odstavka 15. člena Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št.63/10) je Zdravstveni dom Novo mesto določil odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov.

Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu.

Zakon o pacientovih pravicah, brošura o pacientovih pravicah

V primeru, da se pacient naroči po telefonu, to pomeni rezervacijo termina. V tem primeru mora obvezno v 5 dneh poslati originalno napotnico v ambulanto ali oddelek, kjer si je rezerviral termin, v nasprotnem primeru ne bo uvrščen na čakalni seznam. 

NAJKRAJŠE ČAKALNE DOBE NA DAN 1.9.2018:

 Dejavnost
 Izvajalec
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama
Stopnja nujnosti za
prvi pregled
(hitro/redno)
Naročanje
Pedontologija
Anja Andrejaš
Vesna Gašperšič
92 (hitro), 116 (redno)
Oralna in maksilofascinalna kir.
Dime Sapundžiev
Senka Džanković
379 (hitro), 499 (redno)
 med ord. časom
Spec. amb.
stomatološke protetike
Tanja Trivanović Dobrijević
Vanja Babič
70 (hitro), 805 (redno)
 med ord. časom
Fiziatrija
Nada Hečimović
Valerija Zupančič
23 (hitro), 28 (redno)
Psihiatrija
Miodrag Milovanovič
Betka Štine
17 (hitro), 21 (redno)
*Ambulanta za bolezni
dojk in mamografijo
*Mirjam Cvelbar
Dragica Janežič, Liljana Bukovec
34 (hitro), 104 (redno)
 
*Ambulanta za bolezni
dojk in mamografijo
*Terezija Krese
Dragica Janežič, Liljana Bukovec
21 (hitro), 95 (redno)
 
*Ambulanta za bolezni
dojk in mamografijo
*Veronika Testen
 Dragica Janežič, Liljana Bukovec
48 (hitro), 82 (redno)
Internistika
Emil Balažič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič
 7 (hitro), 31 (redno)
Internistika
Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič
54 (hitro), 67 (redno)
Pulmologija
Lučka Debevc Kodrič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič
27 (hitro), 36 (redno)
med. ord.časom
Logopedi
Bulič Tatjana
Bulič Tatjana, Špela Pucelj
145
Psihologi
Majda Oblak Ouerfelli
Majda Oblak, Špela Pucelj
33
Psihologi Saša Jerko Saša Jerko, Špela Pucelj 14 med. ord. časom
Psihologi
Barbara Požun
Barbara Požun, Špela Pucelj
36
Psihologi
Katja Brkič Golob
Katja Brkič Golob, Špela Pucelj
173
Razvojna ambulanta
Dijana Majstorovič
Darja Kozan
31
Zobozdravstvena dejavnost
Barbara Kastrevc
Vesna Baržič Župevec
za začetek zdravljenja 0-80
za 1. protetični pregled 0
Zobozdravstvena dejavnost
Dragan Smiljanič
Jasna Primc
za začetek zdravljenja 0-50
za 1. protetični pregled 39
Zobozdravstvena dejavnost
Tina Križnar Martinčič
Rebeka Goleš
za začetek zdravljenja 0-175
za 1. protetični pregled 0-1433
Zobozdravstvena dejavnost
Mojca Zupančič
Slavka Novak
za začetek zdravljenja 0-23
za 1. protetični pregled 0
Zobozdravstvena dejavnost
Boris Uzelac
Sanja Antič
za začetek zdravljenja 0-61
za 1. protetični pregled 0
Zobozdravstvena dejavnost
Mateja Malavašič
Andreja Turk
za začetek zdravljenja 0-24
za 1. protetični pregled 16
Zobozdravstvena dejavnost
Maja Ambrož Špendal
Darja Božič
za začetek zdravljenja 0-287
za 1. protetični pregled 730
Zobozdravstvena dejavnost
Urška Jamnik Kurnik
Albana Zogaj
za začetek zdravljenja 0-84
za 1. protetični pregled 2297
Zobozdravstvena dejavnost
Tom Kobe
Natalija Kerin
za začetek zdravljenja 0-325
za 1. protetični pregled 749
Zobozdravstvena dejavnost
Blaž Pirc
Maja Virant
za začetek zdravljenja 0-161
za 1. protetični pregled 4
Zobozdravstvena dejavnost Tea Malnar Turnšek (nadomešča Medeja Fajdiga)
Ranka Gašperič
za začetek zdravljenja 0-161
za 1. protetični pregled 21

med ord. časom

Zobozdravstvena dejavnost Goran Novak
Marjetka Zoran za začetek zdravljenja 0-365 med ord. časom
Zobozdravstvena dejavnost Maja Luzar Fink Anastazija Krevs za začetek zdravljenja 0-80 med ord. časom
Zobni RTG
 
Petra Doles, Legan Lidija, Maja Beuc, Ajša Zagrljača
0-2
fizioterapija
Majda Kralj
Majda Kralj
0-126
 
Izvajalec
 
Za RTG slikanje ali UZ diagnostiko
Naročanje
RTG v spec. dejavnosti
Lučka Debevec Kodrič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič
0 (hitro), 0 (redno)
 
Ultrazvok trebuha
Alenka Simonič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič
65 (hitro), 65 (redno)
Ultrazvok trebuha Emil Balažič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič
39 (hitro), 81 (redno) med ord. časom
Ultrazvok trebuha Jana Mrvar
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič
55 (hitro), 63 (redno) med ord. časom
Ultrazvok trebuha
Goran Samardžija
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič
31 (hitro), 88 (redno)
Ultrazvok srca
Emil Balažič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič
147 (hitro), 191 (redno)
Ultrazvok srca
Goran Samardžija
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič
65 (hitro),  115 (redno)
Ultrazvok srca
Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič
101 (hitro), 150 (redno)
Ultrazvok vratnih žil
Goran Samardžija
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič
81 (hitro), 123 (redno) med ord. časom 

*Navedena čakalna doba velja, kot pri vseh drugih specialističnih ambulantah, za prvi pregled ob težavah. Za preventivni pregled dojk s preventivno mamografijo je čakalna doba drugačna, daljša, in znaša 5 mesecev.

Za nujne primere ni čakalne dobe. Vsi pacienti so pregledani takoj.

Čakalna doba je lahko odvisna od več dejavnikov:
  • stopnje nujnosti primera,
  • izbire zdravnika...