Na podlagi 1. odstavka 15b člena zakona o pacientovih pravicah je Zdravstveni dom Novo mesto določil pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov.

Zakon o pacientovih pravicah, brošura o pacientovih pravicah

Oblika naročanja: osebno, elektronsko (specialistične amb., osnovna dejavnost ), telefonsko in po pošti.

NAJKRAJŠE ČAKALNE DOBE NA DAN 1.3.2019:

 Dejavnost
 Izvajalec
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama
Stopnja nujnosti za
prvi pregled
(hitro/redno)
Naročanje
Pedontologija
Anja Andrejaš
Vesna Gašperšič (07/39-16-740)
5 (zelo hitro), 75 (hitro), 75 (redno)
Oralna in maksilofascinalna kir.
Dime Sapundžiev
Ranka Gašperič
(07/39-16-754)
180 (zelo hitro), 180 (hitro), 270 (redno)
Povezava do ambulante
Spec. amb.
stomatološke protetike
Tanja Trivanović Dobrijević
Vanja Babič, (07/39-16-719)
0 (zelo hitro), 39 (hitro), 1825 (redno)
 Povezava do ambulante
Fiziatrija
Nada Hečimović
Valerija Zupančič, (07/39-16-771)
10 (zelo hitro), 10 (hitro), 10 (redno)
Psihiatrija
Miodrag Milovanovič
Betka Štine, (07/39-16-865)
10 (zelo hitro), 10 (hitro), 10 (redno)
*Ambulanta za bolezni
dojk in mamografijo
*Mirjam Cvelbar
Nina Branisavljević, Liljana Bukovec, (07/39-16-804)
13 (zelo hitro), 33 (hitro), 80 (redno)
 
*Ambulanta za bolezni
dojk in mamografijo
*Terezija Krese
Nina Branisavljević, Liljana Bukovec, (07/39-16-804)
11 (zelo hitro), 9 (hitro), 101 (redno)
 
*Ambulanta za bolezni
dojk in mamografijo
*Veronika Testen
Nina Branisavljević, Liljana Bukovec, (07/39-16-804)
9 (zelo hitro), 31 (hitro), 55 (redno)
Internistika
Emil Balažič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
18 (zelo hitro), 21 (hitro), 28 (redno)
Holter srca
Emil Balažič, Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
180 (zelo hitro), 180 (hitro), 180 (redno) Povezava do ambulante
Holter RR Emil Balažič, Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
180 (zelo hitro), 180 (hitro), 180 (redno) Povezava do ambulante
Ergometrija Emil Balažič, Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
25 (zelo hitro), 26 (hitro), 26 (redno) Povezava do ambulante
Internistika
Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
10 (zelo hitro), 18 (hitro), 18 (redno)
Pulmologija
Lučka Debevc Kodrič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-826)
14 (zelo hitro), 30 (hitro), 30 (redno)
Povezava do ambulante
Logopedi
Bulič Tatjana
Bulič Tatjana, Špela Pucelj,
(07/39-16-819)
218
Psihologi
Majda Oblak Ouerfelli
Majda Oblak, Špela Pucelj,
(07/39-16-819)
32
Psihologi
Barbara Požun
Barbara Požun, Špela Pucelj,
(07/39-16-819)
65
Psihologi
Katja Brkič Golob
Katja Brkič Golob, Špela Pucelj,
(07/39-16-819)
229
Razvojna ambulanta
Dijana Majstorovič
Darja Kozan, (07/39-16-726)
10 (zelo hitro), 10 (hitro), 25 (redno)
Zobozdravstvena dejavnost
Barbara Kastrevc
Vesna Baržič Župevec, (07/39-16-739)
za začetek zdravljenja 0-62
za 1. protetični pregled 0
Zobozdravstvena dejavnost
Dragan Smiljanič
Jasna Primc, (07/38-85-274)
za začetek zdravljenja 0-22
za 1. protetični pregled 35
Zobozdravstvena dejavnost
Tina Križnar Martinčič
Rebeka Goleš, (07/37-19-526)
za začetek zdravljenja 0-130
za 1. protetični pregled 0-1278
Zobozdravstvena dejavnost
Mojca Zupančič
Slavka Novak, (07/30-24-490)
za začetek zdravljenja 0-62
za 1. protetični pregled 0
Zobozdravstvena dejavnost
Boris Uzelac
Sanja Antič, (07/39-16-744)
za začetek zdravljenja 0-119
za 1. protetični pregled 0
Zobozdravstvena dejavnost
Mateja Malavašič
Andreja Turk, (07/38-45-206)
za začetek zdravljenja 0-21
za 1. protetični pregled 11
Zobozdravstvena dejavnost
Maja Ambrož Špendal
Darja Božič, (07/39-16-738)
za začetek zdravljenja 0-303
za 1. protetični pregled 730
Zobozdravstvena dejavnost
Urška Jamnik Kurnik
Sabina Vrtar, (07/39-16-749)
za začetek zdravljenja 0-66
za 1. protetični pregled 2298
Zobozdravstvena dejavnost
Blaž Pirc
Maja Virant, (07/39-16-747)
za začetek zdravljenja 0-143
za 1. protetični pregled 41
Zobozdravstvena dejavnost Tea Malnar Turnšek (nadomešča Medeja Fajdiga)
Ranka Gašperič, (07/33-12-158)
za začetek zdravljenja 0-165
za 1. protetični pregled 266

Povezava do ambulante

Zobozdravstvena dejavnost Goran Novak
Marjetka Zoran, (07/33-77-670) za začetek zdravljenja 0-90 Povezava do ambulante
Zobozdravstvena dejavnost Maja Luzar Fink (nadomešča Tjaša Hočevar)
Anastazija Krevs, (07/39-16-882) za začetek zdravljenja 0-61 Povezava do ambulante
Zobozdravstvena dejavnost Boris Povše Natalija Kerin, (07/62-09-401)
za začetek zdravljenja 0-133
za 1. protetični pregled 0
Povezava do ambulante
Zobni RTG
 
Petra Doles, Legan Lidija, Maja Beuc, Ajša Zagrljača, (07/39-16-743)
0-7
fizioterapija
Majda Kralj
Majda Kralj, (07/39-16-772)
36 (zelo hitro), 61 (hitro), 103 (redno)
 
Izvajalec
 
Za RTG slikanje ali UZ diagnostiko
Naročanje
RTG v spec. dejavnosti
Lučka Debevec Kodrič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-822)
0 (hitro), 0 (redno)
 
Ultrazvok trebuha Emil Balažič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
7 (zelo hitro), 53 (hitro), 81 (redno) Povezava do ambulante
Ultrazvok trebuha
Goran Samardžija
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
14 (zelo hitro), 63 (hitro), 108 (redno)
Ultrazvok srca
Emil Balažič
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
22 (zelo hitro), 109 (hitro), 130 (redno)
Ultrazvok srca
Goran Samardžija
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
14 (zelo hitro), 83 (hitro),  116 (redno)
Ultrazvok srca
Danijel Borković
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
14 (zelo hitro), 103 (hitro), 118 (redno)
Ultrazvok vratnih žil
Goran Samardžija
Anica Tomšič, Zdenka Kučič,
Rosana Mušič, Nina Blažič, Breda Cetina, (07/39-16-814)
94 (zelo hitro), 104 (hitro), 117 (redno) Povezava do ambulante 

*Navedena čakalna doba velja, kot pri vseh drugih specialističnih ambulantah, za prvi pregled ob težavah. Za preventivni pregled dojk s preventivno mamografijo je čakalna doba drugačna, daljša, in znaša 5 mesecev.

Za nujne primere ni čakalne dobe. Vsi pacienti so pregledani takoj.

Čakalna doba je lahko odvisna od več dejavnikov:
  • stopnje nujnosti primera,
  • izbire zdravnika...