Dejavnost in organiziranost

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

* preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva na dispanzerski ravni,
* zdravstvena vzgoja vseh skupin prebivalcev,
* nujna medicinska pomoč, dežurna služba in reševalni prevozi,
* splošna medicina,
* zdravstveno varstvo otrok in mladine,
* zdravstveno varstvo žensk,
* zdravstveno varstvo bolnikov z boleznimi srca in ožilja in pljučnih bolnikov z rentgensko diagnostiko,
* preventivno in kurativno splošno in specialistično zobozdravstvo z rentgensko diagnostiko,
* patronažno varstvo,
* medicino dela, prometa in športa,
* fiziatrijo s fizioterapijo,
* psihiatrijo, pedopsihiatrijo, psihologijo in preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
* laboratorijsko diagnostiko,
* zdravstveno rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo v 13 objektih, in sicer:

  • Novo mesto – na šestih lokacijah (Kandijska c. 4; Dom starejših občanov Šmihel; Varstveno delovni center Šmihel; Zapori Novo mesto, Jerebova ulica; OŠ Center; Zobna ambulanta Ločna),
  • Šmarjeta – na dveh lokacijah (socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta),
  • Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
  • Žužemberk (družinska medicina, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža),
  • Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo),
  • Škocjan (patronaža),
  • Straža (splošno zobozdravstvo),
  • Mirna Peč (družinska medicina).

 

Specialistične dejavnosti pa  so organizirane na sedežu zavoda, Kandijska 4, Novo mesto.