Direktorica

Asist. mag. Alenka SIMONIČ, dr.med., spec. spl. med.

 

DSCN1440

V letu 2018 smo podobno kot zadnja leta dobro delali in poslovali ter leto zaključili pozitivno. Ocenjujemo, da smo v preteklem letu uspešno realizirali delovne programe. Veseli smo, da smo uspeli pridobiti širitve splošne medicine, zobozdravstva za odrasle, zobozdravstva za mladino, fizioterapije, farmacevtskega svetovanja, ultrazvoka in ginekologije.  S 1.1.2019 smo pridobili tudi širitve programa zobozdravstva za odrasle v obsegu 2 timov.

V preteklem letu smo skupaj v investicije, investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev vložili več kot 1,4 milijona evrov. Največja investicija je bila adaptacija preventivnega dela otroškega oddelka, garderob v II. nadstropju ter preureditev sanitarij za obiskovalce  in zaposlene v pritličju in II. nadstropju. Prenovili smo tudi prostor za preventivno ambulanto šolskega oddelka oz. antikoagulantno ambulanto. Pridobili pa smo tudi velik večnamenski prostor za namene predavanj, sestankov,… Po pridobitvi dodatnega zobozdravstvenega programa smo v Zdravstveni postaji Šentjernej uredili novo zobozdravstveno ambulanto in prenovili obstoječo. Obe ambulanti smo opremili z novih pohištvom, z novima zobozdravstvenima strojema in sodobnim zobozdravstvenim instrumentarijem. V Mirni Peči smo dobili v uporabo prostore za novo splošno ambulanto v stari osnovni šoli.  Popolnoma smo prenovili obstoječe prostore in tako pridobili prostor za zdravnico, medicinsko sestro, previjalnico za posamezne diagnostične preiskave in posege, prostor za referenčno ambulanto, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, in dodaten večnamenski prostor, predavalnico za različne dejavnosti. Med drugim smo prenovili tudi sanitarije in uredili čakalnico, zamenjali okna s senčili in vhodna vrata z nadstreškom ter uredili dostop za invalide.

V letu 2018 smo nabavili novo reševalno in osebno vozilo za potrebe reševalne službe, diagnostični ultrazvok, ginekološko UZ sondo za pregled plodovega srca, skener in 3D printer za potrebe zobotehničnega laboratorija, zobozdravstveni stol, spirometer,..

Za leto 2019 načrtujemo za več kot 2,1 milijona evrov vseh vlaganj, od tega za večje investicijske projekte cca. 800.000 evrov ter za investiranje v posamična osnovna sredstva cca. 1,3 milijona evrov. Večji del investicijskih vlaganj je predviden za preureditev ATD in RTG oddelka, prenovo ambulant na otroškem oddelku, sanitarij v pritličju in na šolskem oddelku, zobnih ambulant v Ločni, izdelavo projekta za preureditev prostorov uprave…

Ob uspešnem širjenju programa primarnega zdravstvenega varstva imamo v zavodu že nekaj časa težave s pomanjkanjem prostora, zato je naš dolgoročen cilj pričeti z izdelavo projekta za gradnjo prizidka k obstoječi stavbi. Zavedamo se, da bo šlo za velik projekt, zato si bomo prizadevali investicijo realizirati v letih od 2020 do 2023.

Naša osnovna vizija bo tudi v letu 2019 širitev in krepitev primarnega zdravstvenega varstva. Želimo si zlasti okrepiti bazično diagnostiko in jo v večji meri prenesti na primarni nivo. Tako poleg laboratorijske  diagnostike širimo tudi že ultrazvočno in rentgensko, saj lahko tako pomembno vplivamo na kvalitetno obravnavo naših pacientov.

Za dosego vsega navedenega pa gre zahvala sodelavcem Zdravstvenega doma Novo mesto, ki  si prizadevajo, da svoje delo opravljajo strokovno, profesionalno in z veliko mero empatije, pripadnosti in požrtvovalnosti. Verjamem, da bomo z dobrim delom nadaljevali tudi v prihodnje.

S spoštovanjem,

Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med.