Direktorica

Asist. mag. Alenka SIMONIČ, dr.med., spec. spl. med.

 

DSCN1440

V letu 2017 smo podobno kot zadnja leta dobro poslovali ter leto zaključili pozitivno. Ocenjujemo, da smo v preteklem letu uspešno realizirali delovne programe. Veseli smo, da smo uspeli pridobiti širitev splošne medicine, zobozdravstva za odrasle ter začasno širitev programa mladinskega zobozdravstva. Z mesecem decembrom smo pridobili tudi nov program farmacevtskega svetovanja. Gre za storitev, ko družinski zdravnik napoti bolnika v ambulanto farmacevta svetovalca, ki se z bolnikom pogovori, pregleda celotno terapijo z zdravili, glede na indikacije, interakcije, morebitne neželene učinke zdravil in poda mnenje v obliki farmakoterapijskega pregleda družinskemu zdravniku, kateremu predlaga morebitne spremembe v terapiji. Verjamemo, da gre za velik doprinos k varni, učinkoviti in kakovostni obravnavi bolnika na področju zdravljenja z zdravili.

V preteklem letu smo skupaj v investicije, investicijsko vzdrževanje in v nabavo osnovnih sredstev vložili več kot 1,6 milijona evrov. Največja investicija je bila celovita preureditev kletnih prostorov zavoda v bruto izmeri 1345 kvadratnih metrov. Z obnovo smo pridobili štiri ambulante splošne medicine z referenčnimi ambulantami, nove prostore za dejavnost skupnostne psihiatrične obravnave, centra za zdravljenje odvisnosti in zdravstveno vzgojnega centra. Prenovljene so bile tudi pralnica, likalnica in čakalnica diagnostičnega laboratorija. V novih prostorih smo uredili tudi prostore za urgentno reševalno službo ter tehnično – vzdrževalno službo.

V letu 2017 smo nabavili novo urgentno vozilo, t.i. reanimobil, reševalno vozilo za nujne reševalne prevoze, avtomobil za potrebe reševalne službe, sodoben 3D/4D ginekološki ultrazvok s posebno sondo za pregled otrokovega srca, sodoben urinski analizator, ultrazvočni inhalator, defibrilatorje, računalniško in informacijsko opremo, sterilizator, EKG aparat,…

Za leto 2018 načrtujemo za več kot 2,1 milijona evrov vseh vlaganj, od tega za večje investicijske projekte cca. 1 milijon evrov ter za investiranje v posamična osnovna sredstva cca. 1 milijon evrov. Večji del investicijskih vlaganj je predviden za preureditev RTG oddelka in otroškega oddelka, ureditev nove zobne ambulante v ZP Šentjernej in ureditev nove splošne ambulante v Mirni Peči. V letu 2018 je v planu tudi prenova III. nadstropja.

Ob uspešnem širjenju programa primarnega zdravstvenega varstva imamo v zavodu že nekaj časa težave s pomanjkanjem prostora, zato je naš dolgoročen cilj nadzidava IV. nadstropja oz. pričeti s postopkom za prizidek k obstoječi stavbi. Zavedamo se, da je prizidek velik projekt, zato si bomo prizadevali investicijo realizirati v letih od 2018 do 2020.

Naša osnovna vizija bo tudi v letu 2018 širitev in krepitev primarnega zdravstvenega varstva. Želimo si zlasti okrepiti bazično diagnostiko in jo v večji meri prenesti na primarni nivo. Tako poleg laboratorijske  diagnostike širimo tudi že ultrazvočno in rentgensko, saj lahko tako pomembno vplivamo na kvalitetno obravnavo naših pacientov.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Novo mesto si prizadevamo, da svoje delo opravljamo strokovno, profesionalno in z veliko mero empatije, pripadnosti in požrtvovalnosti, za kar si bomo prizadevali tudi v prihodnje.

Za dobre rezultate v letu 2017 gre zahvala tako vsem našim sodelavkam in sodelavcem, ki vsakodnevno dobro opravljajo svoje poslanstvo.

S spoštovanjem,

Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med.