• Spoštovani! Za vse, ki prihajate v vaš Zdravstveni dom, želimo poskrbeti kot da ste naši najdražji, naši starši, otroci, prijatelji,...

  G0021006Zdravstveni dom Novo mesto je javni zavod, ki izvaja storitve primarnega zdravstvenega varstva in skrbi za nenehno širitev preventivne zdravstvene dejavnosti.

  Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo.

   

 • Skrbimo za svoje zdravje po najboljših močeh najprej sami. Ko pa nas boste potrebovali, vedite, da imate po zakonu naslednje pravice:
  1. do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
  2. do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
  3. do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
  4. do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
  5. do spoštovanja vašega časa, obveščenosti in sodelovanja
  6. do samostojnega odločanja pri zdravljenju
  7. do upoštevanja vnaprej izražene volje
  8. do preprečevanja in lajšanja trpljenja
  9. do obravnave ter drugega mnenja
  10. do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
  11. do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
  12. do brezplačne pomoči pri uresničevanju vaših pravic
  13. do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo, na voljo pa je tudi

  REŠEVANJE USTNE PRITOŽBE?

  Ustno pritožbo rešujejo pristojne osebe vsak dan izven ordinacijskega časa (pol ure pred in pol ure po ordinacijskem času) oziroma vnaprej določenem času in sicer najprej vodja oddelka. V primeru, da pritožbe ni možno rešiti na mestu izvora se reševanje pritožbe nadaljuje po hierarhičnem nivoju (pomočnica direktorice za zdravstveno nego ali direktorica).

Družini prijazno podjetje

Zdravstveni dom je pridobil osnovni certifikat "Družini prijazno podjetje"

Novo mesto – V Zdravstvenem domu Novo mesto smo 19. septembra 2014 kot prvi med zdravstvenimi domovi v Sloveniji prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. S tem smo se zavezali, da bomo ustvarjali boljše pogoje za zaposlene in več pozornosti namenili usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. 

Poleg obveznih 4 ukrepov, ki jih moramo vpeljati, so bili zbrani naslednji ukrepi, ki so bodo implementirali v naslednjih 3 letih:

1. Obvezni ukrepi:

- komuniciranje z zaposlenimi (uvedba takoj)

- komuniciranje z zunanjo javnostjo (uvedba takoj)

- raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine (uvedba v 2017)

- izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine (uvedba 2015)

2. Izbrani ukrepi s strani našega zavoda:

- izmensko delo (uveden 2015)

- otroški časovni bonus (uveden 2015)

- načrtovanje letnega dopusta (uveden 2015)

- tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (uveden 2016)

- ukrepi za varovanje zdravja (uveden 2015)

- filozofija/načela vodenja (uveden 2015)

-  ocenjevanje vodij s strani podrejenih (uvedba v 2016)

- obdaritev novorojencev (uveden 2014)

- novoletno obdarovanje otrok (uveden dec.2014)

- ugodne dodatne zdravstvene storitve za zaposlene (uveden 2014)