Ljubi Marjanca

Telefon: 07 39 16 772

Ordinacijski čas ( z odmorom )

DAN ORDINACIJSKI ČAS
Ponedeljek 06:45 - 14:15
Torek 06:45 - 14:15
Sreda 11:00 - 18:30
Četrtek
06:45 - 10:30
11:30 - 14:15
Samoplačniki : 10:30 - 11:30
Petek 06:45 - 14:15

Opombe: