ZAHTEVA ZA OBRAVNAVO PACIENTOVIH PRAVIC

Spoštovani! V spodnji obrazec vpišite svoje podatke in opišite pritožbo, ki nam bi jo radi sporočili.

Vaši podatki
Ime in priimek
Naslov
Telefon
Elektronska pošta
Kršitev se nanaša na*:
Datum
Ambulanta
Ura
Zdravstveni delavec
Čas, kraj in oseba, ki je domnevno kršila*:
Kratek opis domnevne kršitve*:
Predlog za odpravo kršitve*:
Oddelek

Pravni pouk:

Zahteva za obravnavo pacientovih pravic mora vsebovati zlasti:

  • osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
  • opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
  • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
  • podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
  • čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
  • morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
  • morebitni predlog za rešitev spora.

Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil.