Družini prijazno podjetje

Zdravstveni dom je pridobil osnovni certifikat "Družini prijazno podjetje"

Novo mesto – V Zdravstvenem domu Novo mesto smo 19. septembra 2014 kot prvi med zdravstvenimi domovi v Sloveniji prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. S tem smo se zavezali, da bomo ustvarjali boljše pogoje za zaposlene in več pozornosti namenili usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. 

Poleg obveznih 4 ukrepov, ki jih moramo vpeljati, so bili zbrani naslednji ukrepi, ki so bodo implementirali v naslednjih 3 letih:

1. Obvezni ukrepi:

- komuniciranje z zaposlenimi (uvedba takoj)

- komuniciranje z zunanjo javnostjo (uvedba takoj)

- raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine (uvedba v 2017)

- izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine (uvedba 2015)

2. Izbrani ukrepi s strani našega zavoda:

- izmensko delo (uveden 2015)

- otroški časovni bonus (uveden 2015)

- načrtovanje letnega dopusta (uveden 2015)

- tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (uveden 2016)

- ukrepi za varovanje zdravja (uveden 2015)

- filozofija/načela vodenja (uveden 2015)

-  ocenjevanje vodij s strani podrejenih (uvedba v 2016)

- obdaritev novorojencev (uveden 2014)

- novoletno obdarovanje otrok (uveden dec.2014)

- ugodne dodatne zdravstvene storitve za zaposlene (uveden 2014)