KAKOVOST

siqSpoštovani,

Dne 29.5.2019  je bila izvedena zunanja obnovitvena presoja vodenja kakovosti v Zdravstvenem domu Novo mesto po standardu ISO 9001:2015. Presoja je bila izvedena s strani petih zunanjih presojevalcev Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje. Poleg vodstva zavoda so bila presojana še naslednja  področja: fizioterapija, ambulanta šolske medicine, laboratorij, vzdrževanje, psihiatrična ambulanta, zunanji enoti zobozdravstvene službe (Dolenjske toplice in Šentjernej), enota splošne medicine v DSO Novo mesto, sterilizacija. Presojevalci so preverili tudi kako preprečujemo in obvladujemo okužbe.

Med presojo ni bilo ugotovljenih neskladnosti z zahtevami standarda ISO 9001:2015. Podanih pa je bilo 18 priporočil za izboljšavo, katera bomo proučili, pripravili plan uresničitve in z njimi seznanili vse odgovorne.

 

 Zunanji presojevalci so posebej pohvalili oz. izpostavili pozitivne ugotovitve:

  • optimističen pogled vodstva na delovanje in vizijo, ki je v sedanjih težkih razmerah za zdravstvo dober zgled in motivacija zaposlenim
  • pozitiven odnos in aktivnosti na področju cepljenja zaposlenih
  • šolarje zamudnike iz romske populacije se vabi na dodatna cepljenja
  • vzorno obvladovana zdravila, cepiva in sanitetni material v šolski ambulanti
  • visoko zaupen odnos med zdravnikom, sestro ter pacienti v psihiatrični ambulanti
  • pridobitev večnamenskega skupnega prostora za namene predavanj in sestankov
  • samoiniciativna timska obravnava (psiholog, fizioterapevt) prekomerno hranjenih otrok v šolskem dispanzerju
  • zagotavljanje vseh potrebnih aparatov in tehtnic za vsako patronažno sestro
  • zelo lepo urejeni prostori fizioterapije

Slovenski institut za kakovost je ugotovil, da ima Zdravstveni dom Novo mesto vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja in izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015, zaradi česar nam je bil izdan certifikat.

Presojanim oddelkom se iskreno zahvaljujemo za vsakodnevno požrtvovalno in odlično delo, ki povečuje prepoznavnost ZD NM in dviguje ugled našega zavoda.


                                                                                                          Direktorica
                                                                                                          Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med.