KDAJ OBIŠČETE DEŽURNO AMBULANTO?

Ko nastopi bolezen, poškodba ali stanje, zaradi katerega bi v primeru nezdravljenja v kratkem času prišlo do hude in nepopravljive okvare zdravja ali smrti. Potrebno je nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve, ki vključujejo:
•      nujne in neodložljive zdravstvene storitve za ohranitev življenjsko pomembnih funkcij
•      takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno
•      zaustavljanje večjih krvavitev in oskrbo ran
•      preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo  trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij, ter antišok terapij
•      zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo
•      zdravljenje zastrupitev
•      storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje
•      zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama
•      zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje zgoraj navedenih stanj
•      medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila