ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLEZNI

Osebni zdravnik ugotavlja začasno nezmožnost za delo do 30 dni in daje navodila o vašem ravnanju v tem času, ki so za vas obvezna. Če traja nezmožnost dalj časa, vas napoti k imenovanemu zdravniku ZZZS  ali na invalidsko komisijo ZPIZ.

Osebni otroški zdravnik je pooblaščen, da odobri začasno odsotnost z dela zaradi nege otroka, vendar mora o tem najpozneje v treh dneh obvestiti tudi negovalčevega osebnega zdravnika.