ISO PRESOJA

Spoštovani,

dne 18.5.2018  je bila izvedena zunanja presoja vodenja kakovosti v Zdravstvenem domu Novo mesto za potrditev popolnega prehoda na nov standard ISO 9001:2015. Izvedli so jo trije zunanji presojevalcev Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje. Poleg vodstva zavoda so bila presojana še naslednja  področja: ZP Žužemberk (družinska medicina, laboratorij, patronaža), kadrovska služba, NMP, dežurna služba, reševalni prevozi, nabava, RTG diagnostika, pulmološka ambulanta, laboratorij.

Med presojo ni bilo ugotovljenih neskladnosti z zahtevami novega standarda ISO 9001:2015. Podanih pa je bilo tudi 23 priporočil za izboljšavo, katera bomo proučili, pripravili plan uresničitve in z njimi seznanili vse odgovorne.

Zunanji presojevalci so posebej pohvalili oz. izpostavili pozitivne ugotovitve:

  • zgledna urejenost prostorov za izvajanje referenčne in laboratorijske dejavnosti v ZP Žužemberk,
  • intenzivne aktivnosti na področju uvajanja storitev, ki presegajo pričakovanja pacientov,
  • smotrna zaposlitev zdravstvenega tehnika v nabavi, ki bistveno olajša izvedbo naročanja,
  • pregledno urejen arhiv laboratorija,
  • prijazna obravnava pacientov,
  • zaposleni se zavedajo pomena kakovosti,
  • pohvala vodstvu za premišljeno vlaganje v infrastrukturo vseh lokacij.

Slovenski institut za kakovost je ugotovil, da ima Zdravstveni dom Novo mesto vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja in izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015, zaradi česar nam je bil izdan certifikat.

Presojanim oddelkom se iskreno zahvaljujemo za vsakodnevno požrtvovalno in odlično delo, ki povečuje prepoznavnost ZD NM in dviguje ugled našega zavoda.

 

                                                                                       Direktorica

                                                                                       Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med.