KJE NAS NAJDETE

Zdravstveni dom Novo mesto,  Kandijska cesta 4,  (07) 391 67 00
Zdravstveni dom Novo mesto najdete v neposredni bližini Splošne bolnišnice Novo mesto oziroma ob novem mostu preko reke Krke.