• Spoštovani! Za vse, ki prihajate v Zdravstveni dom Novo mesto, želimo poskrbeti kot da ste naši najdražji, naši starši, otroci, prijatelji,...

  G0021006Zdravstveni dom Novo mesto je javni zavod, ki izvaja storitve primarnega zdravstvenega varstva in skrbi za nenehno širitev preventivne zdravstvene dejavnosti.

  Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo.

   

 • Skrbimo za svoje zdravje po najboljših močeh najprej sami. Ko pa nas boste potrebovali, vedite, da imate po zakonu naslednje pravice:
  1. do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
  2. do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
  3. do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
  4. do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
  5. do spoštovanja vašega časa, obveščenosti in sodelovanja
  6. do samostojnega odločanja pri zdravljenju
  7. do upoštevanja vnaprej izražene volje
  8. do preprečevanja in lajšanja trpljenja
  9. do obravnave ter drugega mnenja
  10. do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
  11. do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
  12. do brezplačne pomoči pri uresničevanju vaših pravic
  13. do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo, na voljo pa je tudi

  REŠEVANJE USTNE PRITOŽBE?

  Ustno pritožbo rešujejo pristojne osebe vsak dan izven ordinacijskega časa (pol ure pred in pol ure po ordinacijskem času) oziroma vnaprej določenem času in sicer najprej vodja oddelka. V primeru, da pritožbe ni možno rešiti na mestu izvora se reševanje pritožbe nadaljuje po hierarhičnem nivoju (pomočnica direktorice za zdravstveno nego ali direktorica).

Naročanje za odvzem krvi v Diagnostičnem laboratoriju

Z namenom preprečevanja prenosa okužb smo s 6. januarjem 2021 uvedli obvezno naročanje za odvzem krvi v Diagnostičnem laboratoriju Novo mesto, v Zdravstveni postaji Šentjernej in Zdravstveni postaji Žužemberk.

Pri obravnavi v ambulanti osebnega zdravnika boste prejeli datum in uro za odvzem krvi v laboratoriju.

Če vam naročen datum  in ura ne ustrezata, lahko pokličete v laboratorij vsak dan med 11. in 12.uro na tel. št. 07/39 16 765. Prosimo, da se dosledno držite naročenega termina.

V laboratorij lahko pridete največ 5 minut pred naročenim terminom.

Zaradi morebitnih nepredvidenih situacij (težaven odvzem, slabosti) lahko pride do zamika obravnave, zato prosimo za razumevanje in upoštevanje medsebojne razdalje v čakalnici.

Če ste pred 6.1.2021 v ambulanti ali pri osebnem zdravniku prejeli laboratorijsko naročilo za odvzem v laboratoriju po 6.1.2021, prosimo, da se predhodno telefonsko naročite v laboratorij. Dodelili vam bomo ustrezen termin laboratorijske obravnave.

Hvala za razumevanje.

Diagnostični laboratorij Novo mesto