• Spoštovani! Za vse, ki prihajate v vaš Zdravstveni dom, želimo poskrbeti kot da ste naši najdražji, naši starši, otroci, prijatelji,...

  G0021006Zdravstveni dom Novo mesto je javni zavod, ki izvaja storitve primarnega zdravstvenega varstva in skrbi za nenehno širitev preventivne zdravstvene dejavnosti.

  Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo.

   

 • Skrbimo za svoje zdravje po najboljših močeh najprej sami. Ko pa nas boste potrebovali, vedite, da imate po zakonu naslednje pravice:
  1. do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
  2. do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
  3. do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
  4. do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
  5. do spoštovanja vašega časa, obveščenosti in sodelovanja
  6. do samostojnega odločanja pri zdravljenju
  7. do upoštevanja vnaprej izražene volje
  8. do preprečevanja in lajšanja trpljenja
  9. do obravnave ter drugega mnenja
  10. do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
  11. do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
  12. do brezplačne pomoči pri uresničevanju vaših pravic
  13. do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo, na voljo pa je tudi

  REŠEVANJE USTNE PRITOŽBE?

  Ustno pritožbo rešujejo pristojne osebe vsak dan izven ordinacijskega časa (pol ure pred in pol ure po ordinacijskem času) oziroma vnaprej določenem času in sicer najprej vodja oddelka. V primeru, da pritožbe ni možno rešiti na mestu izvora se reševanje pritožbe nadaljuje po hierarhičnem nivoju (pomočnica direktorice za zdravstveno nego ali direktorica).

»NIČ VEČ AMPUTACIJ! STE SLADKORNI BOLNIK? – VSAK DAN PREGLEJTE SVOJE NOGE!«.

Tako se glasi letošnji slogan ob Evropskem dnevu žil, ki bo letos 18. marca. Poapnitev žil je že na splošno zelo pogosta pri starejših osebah, pri sladkornih bolnikih pa ima po navadi še bolj zgoden začetek, še hitrejše napredovanje in ponavadi tudi slabšo splošno prognozo.

Periferna arterijska bolezen je ena najpogostejših oblik napredovale poapnitve žil. Poapnitev žil z drugo besedo imenujemo tudi ateroskleroza. Gre za proces odlaganja maščob v žilno steno, kar počasi maši žilno svetlino, ovira dotok krvi organom in vodi v bolezen. 

Po 55. letu starosti naj bi kar petina vseh prebivalcev v razvitem svetu že imela blago obliko periferne arterijske bolezni. Poleg ateroskleroze so vzroki za nastanek lahko še kajenje, sladkorna bolezen, povečana telesna teža z indeksom telesne mase nad 30, zvišan krvni tlak in zvišan holesterol. Maščobe lahko žilo popolnoma zaprejo in tako do nog, zlasti do njenih najbolj oddaljenih delov pride vedno manj krvi, bogate s kisikom. Pomanjkanje kisika pa kasneje povzroči poškodbe tkiv, mišic in živcev, kar lahko vodi v odmrtje tkiva ali gangreno. Če pride do slednje, je edina možnost, da se reši življenje pacienta ta, da se odmrli del noge amputira.

Znaki periferne arterijske bolezni se začnejo kazati šele takrat, ko se premer žile zoži že za več kot polovico. Znaki so lahko krčevite bolečine v nogi, ki se poslabšajo med telesno aktivnostjo in izginejo že po nekaj minutah počitka, pri napredovali bolezni se bolečine lahko pojavijo tudi že med mirovanjem, oseba občuti šibkost v nogah, ima občutek mrazu in hladno kožo, koža je ravno tako stanjšana in lahko bleda in lisasta oziroma rdečkasto modrikasta, zmanjša se tudi poraščenost okončine, nohti se zadebelijo, rane se celijo počasneje, nastajajo lahko celo razjede, stopalni pulzi pa so zelo slabo tipljivi oziroma odsotni.

Pomembna je preventiva in pravočasno odkrivanje bolezni. Stopala vsak dan dobro umijte in kožo dobro obrišite. Nosite udobno obutev, ki ne utesnuje stopal in pusti koži da v njej diha. Vsak dan bodite redno telesno aktivni, vsaj 30 minut. Redno si kontrolirajte vrednosti krvnega tlaka, krvnega sladkorja in krvnega holesterola, takoj prenehajte s kajenjem in poskrbite, da se boste čim bolj zdravo prehranjevali.

(Povzeto po Lek.si)

Vanja Jenič, dipl. m. s.