ODSOTNOSTI

 

ODDELEK MENTALNE HIGIENE

clock

Spoštovani pacienti, obveščamo vas o odsotnosti:

 • Barbara Požun, mag. psih., je odsotna v petek, 17.05.2019.

Hvala za razumevanje!

ODSOTNOSTI V SPLOŠNI AMB. V ZP ŠENTJERNEJ IN ZP ŽUŽEMBERK

clock
   Spoštovani pacienti!
 
    Obveščamo vas, o odsotnostih splošnega odd. v ZP ŠENTJERNEJ IN ZP ŽUŽEMBERK:.
 • AMB zdravnice Darje Radešček dr. med., ne dela: 13.05. do 17.5.2019. Nadomešča zdravnik po razporedu: ponedeljek 07:00 do 14:00 ure; torek 14:00 do 19:30 ure; sreda 12:30 do 19:30 ure; petek 07:00 do 14:00 ure; četrtek nadomešča Mirjana Ninkov dr. med, v času prve ure ordinacijskega časa.
 • Zdenka Ropret,dr.med., dne 20.5.2019 dela ambulanta v dopoldanskem času; 22.05.2019 dela ambulanta v popoldanskem času; 24.05.2018 ambulanta ne dela; 28.05.2019 ambulata dela do 12:00; 31.05.2019 ambulanta ne dela. V nujnih primerih bo nadomeščala bo dr. Dular v svojem delovnem času.
 
   Hvala za razumevanje!

ODSOTNOSTI V ZOBOZDRAVSTVENI SLUŽBI

clock

  Spoštovani pacienti!  

  Obveščamo vas o odsotnostih v zobozdravstveni službi:

 • Maja Luzar Fink, dr. dent. med. je od 1. decembra 2018 na porodniškem dopustu. V tem času jo nadomešča Tjaša Hočevar dr. dent. med.
 • Nataša Zinovska, dr. dent. med. z 8.3.2019 prenehala opravljati delo izbrane osebne zobozdravnice v Zdravstvenem domu Novo mesto. Pacienti z bolečino opredeljeni v zobni ambulanti  Straža, pomoč poiščejo pri naslednjih zobozdravnikih po razporedu:  ob ponedeljkih Dragan Smiljanić, dr. dent.med. v ZA Žužemberk, ob torkih Boris Povše, dr.dent.med. v ZA Straža, ob sredah Goran Novak, dr.dent.med. v ZA Ločna, ob četrtkih Blaž Pirc, dr.dent.med. v ZA Straža, ob petkih Mateja Malavašić, dr.dent.med. v OŠ Dolenjske Toplice.
 • Mojca Zupančič, dr.dent.med., je odsotna do 17.5.2019. Za bolečine nadomešča Tjaša Hočevar, dr.dent.med., v času njenih bolečinski ur.
 • Protetična zobna ambulanta ne dela od 20.05.2019 do vključno 24.05.2019.
 • Zobna ambulanta Mateje Malavašič dr.dent.med. od 21.5.2019 do 23.5.2019 ne dela. Prvo pomoč nudijo v zobni amb. Žužemberk, Smiljanić Dragan dr.dent.med. v času njihovih bolečinskih ur.

Hvala za razumevanje!

ODSOTNOSTI NA GINEKOLOŠKEM ODDELKU

clock
Spoštovani pacienti!

Obveščamo vas, o odsotnostih na ginekološkem oddelku:

 • Martina Bučar, dr. med. je odsotna 20.5.2019. Nadomestna zdravnica v nujnih primerih je Jasna Kostanjšek, dr.med.
Hvala za razumevanje!

ODSOTNOSTI SPLOŠNIH ZDRAVNIKOV

Spoštovani pacienti!

Obveščamo vas, o odsotnostih na oddelku splošne medicine:

 • Ambulanta zdravnice GOLOBIČ SANJE ne dela od 13.5.- 20.5.2019 nadomeščajo od 13.5.-15.5.2019 v ambulanti dr.CAR MATIJAŠIČ, od 16.5. do 17.5.2019 v ambulanti dr. BEVC VALENTINE.
 • Kolenc Tatjana, dr. med.  dela v  ponedeljek: 13.5.2019 od 7.00 do 9.30 in od 12.00 do 14.00, četrtek: 16.05.2019 dopoldan od 7.00 do 11.00,petek: 17.05.2019, popoldan od 12.30 do 19.30.
 • Milena Goljović dela 17.5.2019 do 9.30 ure.
 • Zdravnica Kristina Prijatelj, dr.med. ne dela od 13.5. do 17.5.2019. Nadomeščanje: od 13.5 do 15.5.2019 v amb. dela Ana Kovač Bograf dr. med; 16.5. nadomeščanje za nujne paciente v amb. dr. Goljovič; 17.05.2019 nadomeščanje za nujne paciente v amb. dr. Kolenc.
 • Ambulanta zdravnice Prijatelj Kristine ne dela od 23.5.2019 nadomeščajo je v ambulanti dr. Car Matijašič
 • Asist. mag. Alenka SIMONIČ,dr.med., v petek, 17.05., ambulanta dela do 13.00.
 • Mila Mršić, dr.med., v petek, 17.5., ambulanta dela do 13:00.
 • Ambulanta Mirna Peč dne 17.5.2019 dela od 10.30 ure.
 • Zdravnica Kolenc Tatjana ne dela od ponedeljka, 20.5.2019 do petka, 24.5.2019 nadomeščanje za nujne primere je v ambulanti zdravnice Goljović Milene.
 • Golobič Sanja, dr.med.  ne dela 20.05.2019 nadomeščanje dopoldan amb. dr. Bevc, v torek 21.5. dela amb. dopoldan, v petek 24.05.dela amb. popoldan.
 • Mihaela CAR MATJAŠIČ, dr.med., ponedeljek 20.05.2018 - ambulanta dela samo do 18:00.
Hvala za razumevanje!
    

ODSOTNOSTI NA OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU

clock 

Spoštovani pacienti!

Obveščamo vas, o odsotnostih na otroškem in šolskem dispanzerju:.

 • Zdravnica Majda Stojanović, dr. med., je zaradi upokojitve prenehala z delovnim razmerjem. Opredeljeni pacienti do 19 let naj se opredelijo pri novo zaposleni pediatrinji Tanasić Tatjani. Opredeljeni pacienti nad 19 let starosti  si morate izbrati novega osebnega zdravnika v splošni ambulanti.
 • Tanja Verščaj, dr. med., spec.ped., je zaradi porodniškega dopusta odsotna do konca leta 2019, nadomestna zdravnica v ambulanti je Đorđević Jelena, dr.med., spec.ped., razen ob torkih in četrtkih, ko dela zdravnica v ambulanti v Šentjerneju. Takrat so za nujne primere možne obravnave v ostalih ambulantah šolskega dispanzerja.
 • Amb. dr. Weissa dela od 08.03.2019 naprej 6- urni delavnik in sicer dopoldne od 7h- 12h, pop.pa od 13h do 18h.
 • Božidar Weiss, dr. med. ne dela 25.04 - 17.05.2019.
 • Irena Penca, dr.med. ne dela od 20.5.2019 do 21.5.2019.
 • Zdravnica Nives HOČEVAR bo odsotna od 15.5.2019 do vključno 20.5.2019.
 • Lea Jerman Gorišek ,dr.med., dela dne 17.5.2019 popoldan.

Hvala za razumevanje.

OSTALE ODSOTNOSTI

 

clock

  Spoštovani pacienti, obveščamo vas o odsotnosti:

 • Psihiatrična ambulanta je odsotna  od 17.6 do 1.7 in od 16.8.do 30.8.

  Hvala za razumevanje!