• Spoštovani! Za vse, ki prihajate v vaš Zdravstveni dom, želimo poskrbeti kot da ste naši najdražji, naši starši, otroci, prijatelji,...

  G0021006Zdravstveni dom Novo mesto je javni zavod, ki izvaja storitve primarnega zdravstvenega varstva in skrbi za nenehno širitev preventivne zdravstvene dejavnosti.

  Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo.

   

 • Skrbimo za svoje zdravje po najboljših močeh najprej sami. Ko pa nas boste potrebovali, vedite, da imate po zakonu naslednje pravice:
  1. do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
  2. do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
  3. do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
  4. do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
  5. do spoštovanja vašega časa, obveščenosti in sodelovanja
  6. do samostojnega odločanja pri zdravljenju
  7. do upoštevanja vnaprej izražene volje
  8. do preprečevanja in lajšanja trpljenja
  9. do obravnave ter drugega mnenja
  10. do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
  11. do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
  12. do brezplačne pomoči pri uresničevanju vaših pravic
  13. do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo, na voljo pa je tudi

  REŠEVANJE USTNE PRITOŽBE?

  Ustno pritožbo rešujejo pristojne osebe vsak dan izven ordinacijskega časa (pol ure pred in pol ure po ordinacijskem času) oziroma vnaprej določenem času in sicer najprej vodja oddelka. V primeru, da pritožbe ni možno rešiti na mestu izvora se reševanje pritožbe nadaljuje po hierarhičnem nivoju (pomočnica direktorice za zdravstveno nego ali direktorica).

Pedontologija oz. specialistično otroško in preventivno zobozdravstvo

Z mesecom novembrom se je v ZD NM začela izvajati dejavnost pedontologija oz. specialistično otroško in preventivno zobozdravstvo. Program opravlja zobozdravnica Anja ANDREJAŠ, specialistka otroškega in preventivnega zobozdravstva.

Ena od nalog pedontologa je izvajanje preventivnih pregledov otrok v prvem, drugem in tretjem letu starosti. Za preventivni pregled napotnica NI potrebna. Otroke bomo na pregled povabili v sodelovanju s pediatričnimi ambulantami. Pregledani bodo vsi otroci širše novomeške regije ter tudi otroci iz Črnomlja in Metlike.

Poleg preventivnih pregledov pedontolog izvaja zdravljenje zob in ustne votline, kadar izbrani zobozdravnik presodi, da je to potrebno. Večinoma je taka obravnava namenjena otrokom s težjimi poškodbami zob, kronično bolnim otrokom, otrokom s posebnimi potrebami,….

Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski št. 07/ 39 16 740 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

CEPLJENJE PROTI GRIPI

ZAVAROVANCI, KI IMATE IZBRANEGA ZDRAVNIKA V ZDRAVSTVENEM DOMU NOVO MESTO, SE LAHKO CEPITE PROTI GRIPI. Cepljenje poteka v »referenčni ambulanti«, pritličje levo, druga vrata desno.

RAZPORED CEPLJENJA: OD PONEDELJKA DO ČETRTKA, od 12.00 – 15.00 ure

CENA CEPLJENJA: Kronični bolniki in osebe stare 65 let in več 7 EUR, vsi ostali(samoplačniki) 12 EUR.

direktorica:

Asist.mag.ALENKA SIMONIČ,dr.med.

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA DELO ZA PODROČJE MEDICINSKE BIOKEMIJE

Spoštovani uporabniki naših storitev,

obveščamo vas, da je diagnostični laboratorij Zdravstvenega doma ponovno pridobil dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje RS.
 
Diagnostični laboratorij ZD Novo mesto izvaja odvzeme krvi, urina in blata ter vrši osnovne hematološke, urinske, biokemijske analize in analize hormonov ščitnice. Laboratorijske preiskave se izvajajo na aparatih, ki izpolnjujejo vse predpisane standarde laboratorijske medicine in uporabljajo standardizirane metode, ki so v skladu z mednarodnimi standardi in zahtevami.
Ministrstvo za zdravje je Diagnostičnemu laboratoriju Zdravstvenega doma Novo mesto izdalo dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije za prihodnjih pet let. Dovoljenje za delovanje laboratorija se podeli po predhodni verifikaciji s strani Ministrstva za zdravje, in sicer zgolj za določeno obdobje, praviloma za 5 let, nato pa ga je potrebno vnovič pridobiti. Dovoljenje smo pridobili že leta 2010, a smo ga po poteku veljavnosti petih let ponovno pridobili.
Zdravstveni dom Novo mesto