• Spoštovani! Za vse, ki prihajate v vaš Zdravstveni dom, želimo poskrbeti kot da ste naši najdražji, naši starši, otroci, prijatelji,...

  G0021006Zdravstveni dom Novo mesto je javni zavod, ki izvaja storitve primarnega zdravstvenega varstva in skrbi za nenehno širitev preventivne zdravstvene dejavnosti.

  Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo.

   

 • Skrbimo za svoje zdravje po najboljših močeh najprej sami. Ko pa nas boste potrebovali, vedite, da imate po zakonu naslednje pravice:
  1. do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
  2. do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
  3. do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
  4. do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
  5. do spoštovanja vašega časa, obveščenosti in sodelovanja
  6. do samostojnega odločanja pri zdravljenju
  7. do upoštevanja vnaprej izražene volje
  8. do preprečevanja in lajšanja trpljenja
  9. do obravnave ter drugega mnenja
  10. do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
  11. do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
  12. do brezplačne pomoči pri uresničevanju vaših pravic
  13. do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo, na voljo pa je tudi

  REŠEVANJE USTNE PRITOŽBE?

  Ustno pritožbo rešujejo pristojne osebe vsak dan izven ordinacijskega časa (pol ure pred in pol ure po ordinacijskem času) oziroma vnaprej določenem času in sicer najprej vodja oddelka. V primeru, da pritožbe ni možno rešiti na mestu izvora se reševanje pritožbe nadaljuje po hierarhičnem nivoju (pomočnica direktorice za zdravstveno nego ali direktorica).

Obvestilo

Spoštovani,

obveščamo vas, da je z dnem 1.3.2016 za obdobje štirih let prevzela vodenje Zdravstvenega doma Novo mesto asist.mag. Alenka Simonič, dr.med., ki je do sedaj opravljala funkcijo strokovne vodje zavoda. Z istim dnem sta bili na predlog direktorice asist.mag. Alenka Simonič, dr.med.  imenovani tudi:

- dosedanja sodelavka ga. Katarina Drenik, univ.dipl.pravnica za pomočnico direktorice in

- ga. Alenka Piškur, dipl.med.sestra za  pomočnico direktorice za zdravstveno nego, ki je to funkcijo opravljala že vrsto let.

S spoštovanjem,

Zdravstveni dom Novo mesto

SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovani uporabniki zdravstvenih storitev,

obveščamo vas, da se dne 15.1.2016, ob 7.uri, služba nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto seli v prostore Urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto. Vsi pacienti, tako odrasli kot otroci, ki boste od tega dne dalje potrebovali nujno medicinsko pomoč, se zglasite v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Novo mesto.

Prijazen pozdrav,

Vodstvo Zdravstvenega doma Novo mesto

eZdravje v Zdravstvenem domu Novem mestu

V Zdravstvenem domu Novo mesto boste na informativni stojnici obiskovalci 10. novembra od 9:00 do 17:00 lahko podrobneje spoznali rešitve eZdravja. Ob vhodu v Zdravstveni dom bo predstavljen potek elektronskega izdajanja receptov in elektronsko naročanje. Pri slednjem Zdravstveni dom Novo mesto in Bolnišnica Novo mesto sodelujejo v pilotnem projektu.

Elektronsko izdajanje receptov je že v uporabi po celi Sloveniji. Zdravila v lekarni tako lahko prevzemamo le še s kartico zdravstvenega zavarovanja. Elektronsko predpisovanje in izdajanje zdravil na beli ali zeleni recept zagotavlja tudi večjo varnost in kakovost za pacienta. Ob predpisovanju in izdaji zdravil bosta tako farmacevt kot tudi zdravnik preverila interakcije med zdravili in njihove kontraindikacije. Elektronski recept bo dodatno razbremenil tiste, ki imajo stalne terapije in uporabljajo obnovljive recepte. Uporabniki s stalnimi terapijami bodo zdravila lahko prevzemali v različnih lekarnah, recepta ne bo treba več deponirati v eni lekarni.

OBVESTILO OBISKOVALCEM ZDRAVSTVENEGA DOMA

Spoštovani obiskovalci Zdravstvenega doma Novo mesto,

Obveščamo vas, da se bo od sobote, 17.10.2015 dalje do predvidoma konca naslednjega  tedna, izvajalo asfaltiranje novo urejenih parkirišč pred Zdravstvenim domom Novo mesto.

Dostop na novo urejena parkirišča bo  v tem času popolnoma zaprt. V tem času bo žal na voljo le nekaj parkirišč na obstoječem parkirišču pred glavnim vhodom v Zdravstveni dom Novo mesto. Zaradi tega prijazno prosimo vse obiskovalce zdravstvenega doma Novo mesto, da poskušajo poiskati parkirni prostor v okolici Zdravstvenega doma ( Tuš, parkirišče pod pljučnim oddelkom SB NM,…).

Pacienti bodo od ponedeljka do petka lahko v zavod dostopali le skozi glavni vhod z zgornje strani.

V soboto, nedeljo in med tednom ponoči pa bo možen dostop do urgentne službe in dežurne zobozdravstvene službe le  skozi vhod urgence – dostop nasproti Lekarne. Parkiranje pred  urgentnim vhodom ne bo dovoljeno, saj mora biti zagotovljen izvoz/uvoz urgentnih vozil.

V tem času vas prosimo za veliko mero razumevanja, vse z namenom čimprejšnje rešitve problematike parkiranja v vaše zadovoljstvo.

S spoštovanjem,

Zdravstveni dom Novo mesto