• Spoštovani! Za vse, ki prihajate v vaš Zdravstveni dom, želimo poskrbeti kot da ste naši najdražji, naši starši, otroci, prijatelji,...

  G0021006Zdravstveni dom Novo mesto je javni zavod, ki izvaja storitve primarnega zdravstvenega varstva in skrbi za nenehno širitev preventivne zdravstvene dejavnosti.

  Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo.

   

 • Skrbimo za svoje zdravje po najboljših močeh najprej sami. Ko pa nas boste potrebovali, vedite, da imate po zakonu naslednje pravice:
  1. do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
  2. do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
  3. do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
  4. do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
  5. do spoštovanja vašega časa, obveščenosti in sodelovanja
  6. do samostojnega odločanja pri zdravljenju
  7. do upoštevanja vnaprej izražene volje
  8. do preprečevanja in lajšanja trpljenja
  9. do obravnave ter drugega mnenja
  10. do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
  11. do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
  12. do brezplačne pomoči pri uresničevanju vaših pravic
  13. do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo, na voljo pa je tudi

  REŠEVANJE USTNE PRITOŽBE?

  Ustno pritožbo rešujejo pristojne osebe vsak dan izven ordinacijskega časa (pol ure pred in pol ure po ordinacijskem času) oziroma vnaprej določenem času in sicer najprej vodja oddelka. V primeru, da pritožbe ni možno rešiti na mestu izvora se reševanje pritožbe nadaljuje po hierarhičnem nivoju (pomočnica direktorice za zdravstveno nego ali direktorica).

CEPLJENJE PROTI GRIPI

VAROVANCI, KI IMATE IZBRANEGA ZDRAVNIKA V ZDRAVSTVENEM DOMU NOVO MESTO, SE LAHKO CEPITE PROTI GRIPI:
V »referenčni ambulanti« ,pritličje levo, druga vrata desno.
RAZPORED CEPLJENJA:
OD PONEDELJKA DO ČETRTKA, od 12.00 – 15.00 ure, S CEPLJENJEM PRIČNEMO 12.10.2015.
CENA CEPLJENJA:
Kronični bolniki in osebe stare 65 let in več 7 EUR
Vsi ostali(samoplačniki) plačajo:  12 EUR

v.d.direktorice:
Doc.dr. Milena Kramar Zupan

Obvestilo

Zobozdravnik Simon Bele, dr. dent. med. od 1.10.2015 dalje ni več zaposlen v Zdravstvenem domu Novo mesto, njegove paciente je prevzel novi zobozdravnik Tom Kobe, dr. dent. med.

Brezžični internet v prostorih Zdravstvenega dom

Z veseljem vam sporočamo, da lahko od aprila 2015 uporabljate brezžični internet v prostorih Zdravstvenega doma. Želimo vam, da bi vam čas čakanja na pregled čim hitreje minil tudi s pomočjo brskanja po spletu.

Zdravstveni dom Novo mesto

OBVESTILO ZA JAVNOST

Pediatrinja Alenka Schweiger Pavlakovič, dr. med.,spec. ped., ni več zaposlena v ZD Novo mesto. Odšla je na delovno mesto v njen domači kraj Črnomelj. Njena ambulanta bo delala z običajnim ordinacijskim časom. Po 23.9.2015 bo popoldanska ambulanta ob četrtkih, ob sredah pa dopoldan.
Novo pediatrinjo pričakujemo v juniju 2016, ko bo opravila specialistični izpit. Do takrat bodo v ambulanti delale nadomestne zdravnice.

Pacienti se lahko tudi preopredelijo k zdravnici Mihelci Žura Črešnar. Šolski otroci naj se opredelijo pri šolskih zdravnicah.

V septembru bo nadomestna zdravnica Tanja  Avramoska, dr.med., specializantka pediatrije.

Hvala za razumevanje.

Program SVIT

V PROGRAM SVIT BODO ODSLEJ VABLJENE OSEBE DO 74. LETA

 

V Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, bodo od julija 2015 dalje vabljene osebe med 50. in 74. letom starosti.V posameznem ciklu izvajanja programa, ki traja dve leti, bo vabilo za sodelovanje v Programu Svit prejelo nekaj več kot pol milijona oseb.

Čeprav se bo vabljenje populacije med 69. in 74. letom, ki doslej v Program Svit še ni bila vključena, pričelo izvajati v juliju, bodo vabilo za sodelovanje v Programu do konca leta postopoma prejeli tudi vsi, ki so rojeni pred julijem leta 1941. Vabljenje se bo nato nadaljevalo po ustaljenem redu - na neparno letnico bodo vabljene osebe, ki so rojene na neparno leto rojstva, na parno letnico pa vsi, ki so se rodili na parno leto, vse do dopolnjenega 74. leta starosti.