Pomočnica direktorice

Katarina Drenik, univ.dipl.pravnica

Katrina

Februarja 2017 se je izteklo moje prvo leto izvajanja funkcije pomočnice direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto. Na preteklo leto se oziram zadovoljna in hvaležna vsem, ki so mi stali ob strani in mi pomagali uresničiti zastavljene cilje.

Prvi predpogoj, ki vodi k pozitivnemu poslovanju je  izpolnitev načrtovanega obsega dela, ki je pogoj za plačilo s strani ZZZS. Zastavljeni cilj smo skoraj v celoti dosegli, za kar se moram zahvaliti prav vsem sodelavkam in sodelavcem. Prav vsak med vami je s svojim delom pripomogel k dosežkom poslovnega leta 2016. Na vseh nivojih organizacije smo se trudili gospodariti tako, da bi bil učinek vloženih sredstev in našega delovanja čim večji. Poslovno leto 2016 smo tako zaključili z dobrim poslovnim rezultatom.  Do izkazanih poslovnih rezultatov smo prišli, ne da bi posegali v pravice zaposlenih, zmanjševali načrte nabav, rezali stroške za izobraževanje. Na nekaterih področjih smo celo dodatno izboljšali opremljenost in pogoje dela, kar nas dela še boljše in bolj prepoznavne.

Rezultati dobrega dela gotovo vplivajo na kakovost zdravstvenih storitev ter zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih. Zadovoljni zaposleni so predpogoj za uspešno delo in dobre strokovne,  poslovne rezultate ter zadovoljstvo uporabnikov, ustanoviteljev in poslovnih partnerjev. Doseženo pa vpliva tudi na ugled ustanove.

Stojimo pred novimi izzivi, kako razrešiti prostorsko stisko, ki ovira naš razvoj. Iščemo nove izzive, iščemo poti, kako izboljšati zadovoljstvo pacientov, zaposlenih,… Prav te dni aktivno začenjamo s pripravo projektne dokumentacije in postopki javnih naročil za adaptacijo kletnih prostorov – od laboratorija, fizioterapije, garaž,…. V izdelavi je idejni projekt za nadgradnjo četrtega nadstropja. Aktivnosti potekajo na področju kakovosti s postopnim prehodom na nov standard ISO 9000:2015. Iščemo najboljšo rešitev za pridobitev dodatnih parkirnih prostorov za zaposlene. Sodelavci na različnih področjih iščejo inovativne rešitve, ki lahko izboljšajo naše delo in poslovanje. Vse našteto bomo financirali iz lastnih sredstev.

Zagotovo bo leto 2017 polno izzivov, negotovosti, pa tudi priložnosti. Konec koncev obljubljajo zdravstveno reformo, spremembe zakonodaje na področju vodenja javnih zavodov, napovedujejo se stavke, predvidevamo vračanje koncesij nazaj v javni zavod,….

Ne trdim, da ne bo težav. Menim, da je pred nami naporno in nepredvidljivo leto.  Trdno pa verjamem, da nam bo uspelo nadaljevati  dobro in uspešno le s skupnimi močmi vseh zaposlenih, z odkrito, odprto in realno komunikacijo. Predvsem pa si želim, da bodo naše vrednote - poštenost, medsebojno spoštovanje, odgovornost, strokovnost in sodelovanje, resnično postale vrednote, ki se bodo odražale v naših glavah, srcih in predvsem v dejanjih in ne le na papirju.

Prepričana sem, da bomo skupaj, z medsebojnim spoštovanjem, skupnim sodelovanjem in vašo podporo, nadaljevali po začrtani poti naprej.

Katarina Drenik, univ.dipl. pravnica