Pomočnica direktorice

Katarina Drenik, univ.dipl.pravnica

Katrina

Prvi predpogoj, ki vodi k pozitivnemu poslovanju je  izpolnitev načrtovanega obsega dela, ki je pogoj za plačilo s strani ZZZS. Zastavljeni cilj smo skoraj v celoti dosegli, za kar se moram zahvaliti prav vsem sodelavkam in sodelavcem. Prav vsak med vami je s svojim delom pripomogel k dosežkom poslovnega leta 2017. Na vseh nivojih organizacije smo se trudili gospodariti tako, da bi bil učinek vloženih sredstev in našega delovanja čim večji. Poslovno leto 2017 smo tako zaključili s pozitivnim  poslovnim rezultatom in realizacijo zastavljenih letnih ciljev.  Ves čas smo skrbeli za izboljševanje opremeljenosti, iskali možne prostorske rešitve za izvajanje novih, razširjenih dejavnosti, uvajali samoplačniške storitve,...

Rezultati dobrega dela gotovo vplivajo na kakovost zdravstvenih storitev ter zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih. Zadovoljni zaposleni so predpogoj za uspešno delo in dobre strokovne,  poslovne rezultate ter zadovoljstvo uporabnikov, ustanoviteljev in poslovnih partnerjev. Doseženo pa vpliva tudi na ugled ustanove.

Pogled v prihodnost je usmerjen v gradnjo prizidka, saj se soočamo z veliko prostorsko stisko, ki bo ovirala razvoj zdravstvene dejavnosti. Iščemo nove izzive, iščemo poti, kako izboljšati zadovoljstvo  zaposlenih, kako še izboljšati kakovost zdravstvenih storitev,…, pred nami je kar nekaj večjih investicij. Ponosni smo, da se ob upokojitvi koncesionarjev programi vračajo nazaj v javni zavod, predvsem pa smo ponosni na to, da večina naših ustanovitelji ceni naše delo in trud ter vidijo javni zavod kot priložnost za krepitev primarnega zdravstvenega javnega varstva.

Zagotovo bo leto 2018 polno izzivov, negotovosti, sprememb, pa tudi priložnosti. Verjamem, da se bomo nanje odzvali pravočasno in delovanje sproti prilagajali možnostim.

Nadaljevati  dobro, kakovostno in uspešno delo nam bo uspelo le s skupnimi močmi vseh zaposlenih, z odkrito, odprto in realno komunikacijo. Krepitev primarnega javnega zdravstvenega varstva in razvoja Zdravstvenega dom Novo mesto  pa bomo lahko  dosegli le s podporo vseh naših ustanoviteljic.  Predvsem pa si želim, da bodo naše vrednote - poštenost, medsebojno spoštovanje, odgovornost, strokovnost in sodelovanje, resnično postale vrednote, ki se bodo odražale v naših glavah, srcih in predvsem v dejanjih in ne le na papirju.

Prepričana sem, da bomo skupaj, z medsebojnim spoštovanjem, skupnim sodelovanjem in vašo podporo, nadaljevali po začrtani poti naprej.

 

Katarina Drenik, univ.dipl. pravnica