Pomočnik direktorice za ZDR nego

Peter ČERNE, dipl. zn.

PeterC