Pomočnik direktorice za ZDR nego

Peter ČERNE, mag. zn.

PeterC