• Spoštovani! Za vse, ki prihajate v vaš Zdravstveni dom, želimo poskrbeti kot da ste naši najdražji, naši starši, otroci, prijatelji,...

  G0021006Zdravstveni dom Novo mesto je javni zavod, ki izvaja storitve primarnega zdravstvenega varstva in skrbi za nenehno širitev preventivne zdravstvene dejavnosti.

  Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo.

   

 • Skrbimo za svoje zdravje po najboljših močeh najprej sami. Ko pa nas boste potrebovali, vedite, da imate po zakonu naslednje pravice:
  1. do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
  2. do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
  3. do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
  4. do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
  5. do spoštovanja vašega časa, obveščenosti in sodelovanja
  6. do samostojnega odločanja pri zdravljenju
  7. do upoštevanja vnaprej izražene volje
  8. do preprečevanja in lajšanja trpljenja
  9. do obravnave ter drugega mnenja
  10. do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
  11. do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
  12. do brezplačne pomoči pri uresničevanju vaših pravic
  13. do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo, na voljo pa je tudi

  REŠEVANJE USTNE PRITOŽBE?

  Ustno pritožbo rešujejo pristojne osebe vsak dan izven ordinacijskega časa (pol ure pred in pol ure po ordinacijskem času) oziroma vnaprej določenem času in sicer najprej vodja oddelka. V primeru, da pritožbe ni možno rešiti na mestu izvora se reševanje pritožbe nadaljuje po hierarhičnem nivoju (pomočnica direktorice za zdravstveno nego ali direktorica).

Spoštovani uporabniki zobozdravstvenih storitev!

Obveščamo vas, da bo Zdravstveni dom Novo mesto s 1.4.2018 prevzel program zobozdravstva za odrasle od upokojenega zobozdravnika Miloša Reclja, dr. dent. med.

Zdravstveni dom Novo mesto je v letošnjem letu temeljito v celoti prenovil obe zobozdravstveni ambulanti. Vrednost investicije gradbeno-obrtniških del, opreme, nabave zobozdravstvenega stola in vsega potrebnega materiala je znašala cca. 90.000 EUR.

slika3 sentzobslika1 sentzob

Program zobozdravstva za odrasle bo prevzel zobozdravnik Boris Povše, dr. dent. med., zobozdravstveno oskrbo odraslih bo opravljal v zobozdravstveni ambulanti na lokaciji Zdravstvene postaje Šentjernej.  Zobozdravnik se je že v času študija na Medicinski fakulteti v Ljubljani udeleževal številnih strokovnih izobraževanj in stomatoloških simpozijev doma in v tujini, svoje strokovno znanje pa je še izpopolnil kot zobozdravnik v Zdravstvenem domu Novo mesto, na lokaciji Zobozdravstvene ambulante Ločna, kjer je je bil zaposlen pred prihodom v Šentjernej.

Z zobozdravnikom bo v ambulanti delala Tamara Oštir, srednja medicinska sestra.

Vse paciente, ki imate za izbranega osebnega zobozdravnika Miloša Reclja, dr. dent. med. obveščamo, da je potrebno zaradi zamenjave zobozdravnika podpisati novo listino o izbiri zobozdravnika.

V kolikor se želite opredeliti za novega zobozdravnika Borisa Povšeta, dr. dent. med., vas naprošamo, da se za podpis listine o izbiri zobozdravnika zglasite  v zobozdravstveni ambulanti v času ordinacijskih ur.

Od torka, 3.4.2018 bo ordinacijski čas zobozdravstvene ambulante za odrasle (tel. št.: 07/62-09-401) sledeč:

ponedeljek in torek od 12:30 -19:30 ure

sreda, četrtek in petek od 7:30-14:30 ure

Na pregled se lahko naročite telefonsko ali elektronsko, preko spletne strani Zdravstvenega doma Novo mesto.

V tednu od 3. - 6.4.2018 bodo v ambulanti čas namenili predvsem izjavljanju novih pacientov in naročanju na pregled.

 

Prijazno vabljeni!

Zdravstveni dom Novo mesto