• Spoštovani! Za vse, ki prihajate v vaš Zdravstveni dom, želimo poskrbeti kot da ste naši najdražji, naši starši, otroci, prijatelji,...

  G0021006Zdravstveni dom Novo mesto je javni zavod, ki izvaja storitve primarnega zdravstvenega varstva in skrbi za nenehno širitev preventivne zdravstvene dejavnosti.

  Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo.

   

 • Skrbimo za svoje zdravje po najboljših močeh najprej sami. Ko pa nas boste potrebovali, vedite, da imate po zakonu naslednje pravice:
  1. do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
  2. do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
  3. do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
  4. do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
  5. do spoštovanja vašega časa, obveščenosti in sodelovanja
  6. do samostojnega odločanja pri zdravljenju
  7. do upoštevanja vnaprej izražene volje
  8. do preprečevanja in lajšanja trpljenja
  9. do obravnave ter drugega mnenja
  10. do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
  11. do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
  12. do brezplačne pomoči pri uresničevanju vaših pravic
  13. do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo, na voljo pa je tudi

  REŠEVANJE USTNE PRITOŽBE?

  Ustno pritožbo rešujejo pristojne osebe vsak dan izven ordinacijskega časa (pol ure pred in pol ure po ordinacijskem času) oziroma vnaprej določenem času in sicer najprej vodja oddelka. V primeru, da pritožbe ni možno rešiti na mestu izvora se reševanje pritožbe nadaljuje po hierarhičnem nivoju (pomočnica direktorice za zdravstveno nego ali direktorica).

CEPLJENJE COVID – NUJNO OBVESTILO

c192

V ZD Novo mesto z dnem 29.03.2021 prehajamo na nov način obveščanja o terminu izvedbe cepljenja proti COVID-19. Cepljenje se bo še naprej nadaljevalo glede na prioritetne skupine po sprejeti strategiji cepljenja.

Vse osebe, vabljene na cepljenje, bodo predhodno prejele SMS obvestilo z navedenim terminom cepljenja in osnovnimi dodatnimi informacijami.

Cepljenje izvajamo v kletnih prostorih ZD NM – telovadnica fizioterapije z ločenim zunanjim vhodom s spodnje strani zdravstvenega doma (nasproti lekarne in stare interne bolnišnice).

Prosimo, da pred prihodom izpolnite vprašalnik za izvedbo cepljenja (in ga prinesete s seboj), v primeru pomislekov ali zdravstvenih težav se posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom.  V kolikor se iz zdravstvenih ali drugih razlogov cepljenja v predvidenem terminu ne morete udeležiti ali je prišlo do pomote pri vnosu telefonske številke nam TO OBVEZNO SPOROČITE NA 07/3916-832zaradi omogočanja dostopnosti vas naprošamo, da navedeno številko uporabljate izključno v ta namen.

Dodatni termini testiranj s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2

Zaradi večjega povpraševanja Zdravstveni dom Novo mesto s pomočjo dodatnih mobilnih ekip Ministrstva za zdravje organizira dodatne termine množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

Testiranje za splošno populacijo bo zunanji izvajalec izvajal ob torkih in četrtkih od 12.00 do 16.00 ure v Kulturnem centru Janeza Trdina v Novem mestu.

Zdravstveni dom Novo mesto pa bo še naprej izvajal testiranja po ustaljenem urniku (v Novem mestu ob ponedeljkih, sredah in petkih ter v Šentjerneju ob torkih in četrtkih).

 

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2

1.  Zdravstveni dom Novo mesto izvaja množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2 v Novem mestu v KC Janez Trdina:

v ponedeljek, sredo in petek po naslednjem razporedu (v primeru praznika ali dela prostega dneva, se testiranje ne izvaja):

08.00-09.00     osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in je za njih določeno obvezno testiranje
09.00-12.00     brezplačno množično testiranje za splošno populacijo
12.00-16.00     zaposleni na področju VIZ

Vse osebe naprošamo, da se udeležijo testiranja znotraj termina, ki je določen za posamezno skupino oseb. Od 12. ure dalje bo testiranje namenjeno izključno zaposlenim na področju VIZ, zato testiranje za ostale osebe ne bo izvedeno.

2.  Zdravstveni dom Novo mesto izvaja množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2 v Šentjerneju v KC Primož Trubar:

v torek in četrtek po naslednjem razporedu (v primeru praznika ali dela prostega dneva, se testiranje ne izvaja):

08.00-10.00     zaposleni na področju VIZ
10.00-12.00     brezplačno množično testiranje za splošno populacijo

Testiranje zaposlenih v podjetjih, za katere testiranje ni obvezno po odloku, se izvaja po predhodni najavi (potrebno je izpolniti obrazec, ki se nahaja na spletni strani ZD NM). ZD NM vam bo po prejetju obrazca sporočil okvirni termin testiranja. Po opravljenem testiranju bo naročniku-podjetju izdan račun za opravljeno storitev.

Testiranje je namenjeno asimptomatskim osebam, torej osebam brez znakov okužbe dihal. Pacienti z znaki okužbe dihal (temperatura, kašelj, bolečine v žrelu, slabo počutje…) se  naj obrnejo na izbranega osebnega zdravnika za nadaljnjo zdravstveno obravnavo.

Vsi udeleženci testiranja morajo imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja in telefonsko številko, na katero bodo prejeli rezultat testiranja.

Testiranja s PCR testi, se bodo tako, kot do sedaj, izvajala na sedežu ZD NM (Kandijska cesta 4, Novo mesto).

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

COVID-19 Kako ravnamo in kako prepoznamo nevarno poslabšanje

c1

Naročanje za odvzem krvi v Diagnostičnem laboratoriju

Z namenom preprečevanja prenosa okužb smo s 6. januarjem 2021 uvedli obvezno naročanje za odvzem krvi v Diagnostičnem laboratoriju Novo mesto, v Zdravstveni postaji Šentjernej in Zdravstveni postaji Žužemberk.

Pri obravnavi v ambulanti osebnega zdravnika boste prejeli datum in uro za odvzem krvi v laboratoriju.

Če vam naročen datum  in ura ne ustrezata, lahko pokličete v laboratorij vsak dan med 11. in 12.uro na tel. št. 07/39 16 765. Prosimo, da se dosledno držite naročenega termina.

V laboratorij lahko pridete največ 5 minut pred naročenim terminom.

Zaradi morebitnih nepredvidenih situacij (težaven odvzem, slabosti) lahko pride do zamika obravnave, zato prosimo za razumevanje in upoštevanje medsebojne razdalje v čakalnici.

Če ste pred 6.1.2021 v ambulanti ali pri osebnem zdravniku prejeli laboratorijsko naročilo za odvzem v laboratoriju po 6.1.2021, prosimo, da se predhodno telefonsko naročite v laboratorij. Dodelili vam bomo ustrezen termin laboratorijske obravnave.

Hvala za razumevanje.

Diagnostični laboratorij Novo mesto