• Spoštovani! Za vse, ki prihajate v vaš Zdravstveni dom, želimo poskrbeti kot da ste naši najdražji, naši starši, otroci, prijatelji,...

  G0021006Zdravstveni dom Novo mesto je javni zavod, ki izvaja storitve primarnega zdravstvenega varstva in skrbi za nenehno širitev preventivne zdravstvene dejavnosti.

  Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo.

   

 • Skrbimo za svoje zdravje po najboljših močeh najprej sami. Ko pa nas boste potrebovali, vedite, da imate po zakonu naslednje pravice:
  1. do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
  2. do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
  3. do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
  4. do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
  5. do spoštovanja vašega časa, obveščenosti in sodelovanja
  6. do samostojnega odločanja pri zdravljenju
  7. do upoštevanja vnaprej izražene volje
  8. do preprečevanja in lajšanja trpljenja
  9. do obravnave ter drugega mnenja
  10. do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
  11. do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
  12. do brezplačne pomoči pri uresničevanju vaših pravic
  13. do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo, na voljo pa je tudi

  REŠEVANJE USTNE PRITOŽBE?

  Ustno pritožbo rešujejo pristojne osebe vsak dan izven ordinacijskega časa (pol ure pred in pol ure po ordinacijskem času) oziroma vnaprej določenem času in sicer najprej vodja oddelka. V primeru, da pritožbe ni možno rešiti na mestu izvora se reševanje pritožbe nadaljuje po hierarhičnem nivoju (pomočnica direktorice za zdravstveno nego ali direktorica).

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe “VOZILA – VW CARAVELLE”

Spoštovani!

Zdravstevni dom Novo mesto (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18) ter 34. členom Statuta javnega zavoda Zdravstvenega doma Novo mesto objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
ZA PRODAJO “VOZILA – VW CARAVELLE”
 1. Naziv in sedež prodajalca:

Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, matična številka 5054613, davčna številka 18631380

 1. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je vozilo- VW Caravelle.
Predmet prodaje je vozilo, Volkswagen Caravelle, 2.5, TDI 4M, reg. št. NM HD 252, letnik 2009, dizel motor, število sedežev je 8. Datum prve registracije je bil 26.2.2009. Številka šasije vozila je W2ZZZ7HZ9H101222. Vozilo je bež barve, število prevoženih kilometrov znaša 465.225 km. Delovna prostornina motorja je 2461 cm3, moč motorja pa 96 Kw.

Spoštovani uporabniki zdravstvenih storitev!

Obveščamo vas, da je zdravnica Dušanka Kavšek, dr. med., spec. druž. med. z 8.4.2019 prenehala opravljati delo izbrane osebne zdravnice v Zdravstvenem domu Novo mesto.

Vse paciente, ki ste opredeljeni pri izbrani osebni zdravnici Dušanki Kavšek, dr. med., spec. druž. med. naprošamo, da si izberete novega osebnega izbranega zdravnika in pri njem podpišete izjavo o novi izbiri zdravnika.

V Zdravstvenem domu Novo mesto sprejemata nove paciente dve zdravnici, in sicer:

 • Milena Goljović, dr. med., spec. druž. med.
 • Mila Mršić, dr. med., spec. druž. med.

V kolikor se želite opredeliti za eno izmed zgoraj naštetih zdravnic, vam svetujemo, da se oglasite v ambulanti izbrane zdravnice v času ordinacijskih ur. Ordinacijske čase, vključno s telefonskimi številkami ambulant, si lahko ogledate na naši spletni strani www.zd-nm.si  in na vratih ambulant.

Laserski sistem za zdravljenje inkontinence in pomlajevanje nožnice

Spoštovani!

Predmet prodaje:

LASERSKI SISTEM ZA ZDRAVLJENJE INKONTINENCE IN POMLAJEVANJE NOŽNICE

Datum objave: 5.4.2019

Dokument (Pdf )

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe "pregledne mize"

Spoštovani!

Predmet prodaje:

Predmet prodaje so pregledne mize.

Pregledne mize so v dobrem stanju, nepoškodovane in še vedno služijo svojemu namenu. Bile so redno servisirane in vzdrževane. Ena od preglednih miz ima hidravliko, tri so brez hidravlike. Proizvajalec preglednih miz je Novak M, d.o.o. iz Komende.

Predmet prodaje so naslednje pregledne mize:

 • Pregledna miza s hidravliko – 7899
 • Pregledna miza brez hidravlike – 7923
 • Pregledna miza brez hidravlike – 8938
 • Pregledna miza brez hidravlike – brez šifre

Dokument (PDF)

31. JANUAR - MEDNARODNI DAN BREZ CIGARETE

PRENEHAJ PREDNO TE UBIJE!

31. januarja, obeležujemo Dan brez cigarete, ki lahko vsem kadilcem pomeni priložnost in spodbudo za opustitev kajenja. Dejstvo je, da ima veliko vseh kadilcev željo po dejanski opustitvi kajenja. Pa vendar jih v prvem poskusu kajenje opusti le malo.

Zakaj je temu tako?