ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

Mojca ŠENICA, mag. vzgoje in menedžmenta v zdravstvu, koordinator zdravstvene vzgoje

Telefon: 07 39 16 766

Mateja KORENE, DMS , Telefon: 07 39 16 888

Petra ŽAGAR, DMS, Telefon: 07 39 16 888

Vanja JENIČ, DMS, Telefon: 07 39 16 815

Melita POLLACK, DMS, Telefon: 07 39 16 815

Pred obiskom se pozanimajte o morebitni odsotnosti in spremembah

Cenik samoplačniških storitev Delavnice zdravstveno vzgojnega centra

 Ordinacijski čas ( z odmorom za malico)

DAN DOPOLDNE POPOLDNE
Ponedeljek 6:30 – 14:30 (/ 11.30 – 19.30)
Torek
6:30 – 14:30
(Vanja Jenič/ 10.00 - 18.00)
Sreda 6:30 – 14:30  
Četrtek 6:30 – 14:30 (Mojca Šenica / 11.30 – 19.30)
Petek 6:30 – 14:30  

ZVC izvaja programirano  in ne programirano zdravstveno vzgojo za celotno populacijo na določenem gravitacijskem območju. Zdravstveno vzgojno delo se lahko izvaja v prostorih zdravstvenega zavoda, šolah, vrtcih in v lokalni skupnosti. Predavanja po vrtcih, OŠ, delovnih organizacijah, društvih in v lokalni skupnosti in v CINDI programu potekajo po vnaprej dogovorjenih terminih.

Aktivnosti centra so usmerjene v izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje v zvezi z zdravim načinom življenja, ter aktivno pomoč posameznikom pri ohranjanju zdravega načina življenja ali pri spremembi tveganih življenjskih navad. To pripomore k zmanjšanju dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in zmanjšanju obolevnosti, invalidnosti in umrljivosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni.

CINDI je mednarodni program Svetovne zdravstvene organizacije namenjen ohranjanju in krepitvi zdravja, ter preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Slovenija se je v CINDI program vključila leta 1994 in od leta 2000 uspela razviti mrežo zdravstveni-vzgojnih centrov v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Več o delu preventivnega kabineta si oglejte na naši spletni strani v kategoriji Zdravstveno vzgojni center.

V primeru terenskega dela so možne spremembe delovnega časa.