Svet zavoda

Zdravstveni dom Novo mesto, na podlagi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Ur.l.št. 120/06), upravlja Svet zavoda, ki ga sestavlja 12 članov ( predstavniki ustanoviteljic zavoda, predstavniki delavcev, predstavnik zavarovancev).

Člani Sveta zavoda:

Ivan KRALJ
Mestna občina Novo mesto - predsednik
dr. Vida Čadonič Špelič
Mestna občina Novo mesto
Jožica MAJCEN  
Mestna občina Novo mesto
Jože SIMONČIČ
Občina Šentjernej
Miran PERKO
Občina Dolenjske Toplice
Nataša RUPNIK
Občina Mirna Peč
Martina HOČEVAR
Občina Škocjan
Jože PAPEŽ
Občina Žužemberk
Marija ŠTANGELJ
ZZZS OE Novo mesto
Aleš JAKŠE
Zdravstveni dom Novo mesto
Jernej BOJANC 
Zdravstveni dom Novo mesto