Svet zavoda

Zdravstveni dom Novo mesto, na podlagi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Ur.l.št. 120/06), upravlja Svet zavoda, ki ga sestavlja 12 članov ( predstavniki ustanoviteljic zavoda, predstavniki delavcev, predstavnik zavarovancev).

Člani Sveta zavoda:

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
Mestna občina Novo mesto - predsednik
Eva FILEJ RUDMAN
Mestna občina Novo mesto
Darinka SMRKE
Mestna občina Novo mesto
Darija KOVAČIČ
Občina Šentjernej
Nadja MATKOVIČ
Občina Dolenjske Toplice
Nataša RUPNIK
Občina Mirna Peč
Martina HOČEVAR
Občina Škocjan
Mateja NOVAK
Občina Žužemberk
dr. Tatjana MLAKAR
ZZZS OE Novo mesto
Aleš JAKŠE
Zdravstveni dom Novo mesto - podpredsednik
Veronika TESTEN, dr. med.  Zdravstveni dom Novo mesto
Jernej BOJANC 
Zdravstveni dom Novo mesto